Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Enea ökar vinsten

2019-10-23 07:28

Programvarubolagets vinst och omsättning steg under kvartalet.

Enea redovisar ett resultat efter skatt på 47,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (35,5). Resultatet per aktie uppgick till 2:37 kronor (1:84).

Nettoomsättningen uppgick till 250 miljoner kronor (210), motsvarande en omsättningstillväxt på 19 procent.

Rörelseresultatet blev 63,5 miljoner kronor (51,2). Rörelsemarginalen uppgick därmed till 25,4 procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 69,5 miljoner kronor (23,2).

Enea upprepar sin målsättning för 2019 om att nå en omsättningstillväxt jämfört med 2018 samt en rörelsemarginal på över 20 procent.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom