Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Engångskostnader tynger Mekonomen

2016-02-17 06:45
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Mekonomen redovisar ett resultat före skatt på 109 miljoner kronor (142) för det fjärde kvartalet 2015.

Väntat resultat före skatt var 130 miljoner kronor enligt SIX News/Inquiry Financial. Resultatet före skatt blev därmed 16 procent lägre än väntat.

Rörelseresultatet blev 109 miljoner kronor (145). Det kan jämföras med genomsnittsförväntningar vid 138 miljoner kronor. Engångskostnader i det fjärde kvartalet har belastat ebit med -21 miljoner kronor. Vidare har MECA:s exportaffär till Danmark  påverkat ebit med -11 miljoner.

I vd-ordet beskriver vd Magnus Johansson hur engångskostnaderna primärt är hänförbara till "lagernedskrivningar och avsättningar för returer samt organisationsförändringar och butiksnedläggningar i Mekonomen Sweden".

Vidare skriver Johansson att försvagningen av norska kronan under kvartalet har kompenserats via prisökningar.

Rörelsemarginalen blev 8 procent (11), att jämföra med väntade 9,5 procent.

Nettoresultatet uppgick till 77 miljoner kronor (-164). Väntat var här 103 miljoner kronor. Resultatet per aktie var 2,14 kronor (-4,68) såväl före som efter utspädning.

De totala intäkterna var 1.447 miljoner kronor (1.373). Väntade intäkter var 1.464 miljoner kronor enligt enkäten.

Styrelsen föreslår en utdelning om 7,00 kronor per aktie (7,00). Väntad snittutdelning var 7,58 kronor.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom