Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Engångspost lyfter Swecos resultat

2019-02-13 07:31
Foto: Henrik Montgomery/TT

Teknikkonsulten Sweco redovisar en omsättning och ett resultat som var högre än väntat under fjärde kvartalet, där en positiv engångspost drog upp nettoresultatet.

Bolaget ökar som väntat utdelningen till 5,50 kronor (5,00). 

Omsättningen uppgick till 5 112 miljoner kronor (4 582), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 4 977. Organiska tillväxten i försäljningen var 6 procent, främst hänförlig till positiv arvodesutveckling och fler anställda tillsammans med en stabil orderstock. 

Ebita-resultatet ökade till 494 miljoner kronor (448), med en marginal 9,7 procent (9,8). 
Rörelseresultatet blev 476 miljoner kronor (431), väntat rörelseresultat var 472. Rörelsemarginalen var 9,3 procent (9,4). 

Resultatet efter skatt blev 459 miljoner kronor (480), analytikerkonsensus 350. Resultat per aktie hamnade på 3,90 kronor (4,02). Nedgången förklaras av ett positivt engångsbidrag på 161 miljoner kronor från aktivering av uppskjuten skattefordran förra året. I fjärde kvartalet 2018 aktiverades en skattefordran på 60 miljoner kronor.

"Marknaden för Swecos tjänster är överlag god, med variationer mellan länder och segment. Alla affärsområden uppvisar en god marknad för Swecos tjänster inom infrastruktur, vatten och industrisegmenten. Efterfrågan på tjänster inom fastighetssegmentet är fortsatt god i de flesta länder, med undantag för Storbritannien och bostadsbyggande i Norden, där efterfrågan har mattats av", kommenterar vd Åsa Bergman.

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom