Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Engångsposter tynger Actic

2019-02-14 08:06

Gymkedjan Actic redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en rörelseförlust mot föregående periods positiva rörelseresultat. 


Omsättningen uppgick till 238,2 miljoner kronor (229,2), en ökning med 4 procent mot föregående år.

Förvärv bidrog med 10,2 miljoner kronor, medan den organiska tillväxten i fasta växelkurser var noll. 

Bolagets nytillträdda vd Anders Carlbark skriver i en kommentar att man kommer under våren att prioritera investeringar för att förädla de största anläggningarna med bäst förutsättningar att öka medlembas och lönsamhet. 

"Trots dessa åtgärder ser jag framför mig ett utmanande första halvår innan vårt arbete ger
effekt på försäljning och lönsamhet", kommenterar vd:n. 

Carlbank bedömer att det finns en fortsatt god tillväxtpotential vad gäller intäkter från PT-verksamhet, mot bakgrund av att den delen har en lägre intäktsandel jämfört med vissa andra aktörer. 

Det justerade rörelseresultatet (ebitda) uppgick till 24,1 miljoner kronor (33,9), tillika en justerad ebitda-marginal om 10,1 procent (14,8).

Rörelseresultatet blev -0,4 miljoner kronor (11,1). 

Resultatet har belastats med poster av engångskaraktär om totalt 10 miljoner kronor avseende utbildningar inom Actic Academy, kostnader för externa konsulter i samband med komplettering av koncernens ekonomisystem, reserveringar hänförliga främst till pågående hyrestvister samt tyska kundfordringar. 

Resultatet före skatt var -3,7 miljoner kronor (8,0). 

Resultatet efter skatt blev 0,3 miljoner kronor (1,6), en minskning med 81 procent mot föregående år. Detta resultat vände till plus till följd av en positiv skattepost. 

Resultat per aktie hamnade på 0,02 kronor (0,10).

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom