Engångsposter tynger SKF

2016-02-02 12:16 Affärsvärlden SIX
Foto: Erik G Svensson/TT

Kullagerkoncernen redovisar ett rejält vinstras för det fjärde kvartalet 2015.

SKF redovisar ett resultat före skatt på 653 miljoner kronor (1.293) för det fjärde kvartalet 2015.

Det var 39 procent sämre än förväntningarna som låg vid 1.073 miljoner, enligt SIX News/Inquiry Financial.

Rörelseresultatet blev 1.039 miljoner (1.608), vilket gav en marginal på 5,7 procent (8,7). Väntat var 1.556 miljoner och 8,3 procent.

I resultaten ovan ingår jämförelsestörande poster med -653 miljoner (-470), väntat var -277 miljoner.

Av de jämförelsestörande posterna är -317 miljoner hänförliga till omstruktureringar. -343 miljoner är hänförliga till nedskrivningar av aktiverade IT-utvecklingskostnader (Unite-projektet) samt goodwill. Återstoden är hänförligt till negativ omvärderingseffekt på grund av utvecklingen för den argentinska peson.

Justerat för dessa var rörelseresultatet 1.726 miljoner (2.078), vilket gav en marginal på 9,5 procent (11,2). Väntat var 1.834 miljoner och 10,1 procent.

Nettoresultatet blev 374 miljoner (836), motsvarande 0,82 kronor per aktie (1,84). Väntat var 735 miljoner och 1,61 kronor.

Omsättningen uppgick till 18.215 miljoner (18.499), väntat var 18.179 miljoner.

Tillväxten på totalt -1,5 procent fördelade sig på -5,2 procent organiskt, -1,0 procent struktur och +4,7 procent valuta. Väntad organisk tillväxt var just -5,2 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning på 5,50 kronor per aktie (5,50), väntat var 5,50 kronor.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom