Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Engelska skolan ökar omsättningen

2018-11-20 08:20
Engelska Skolans vd Annette Brodin Rampe Foto: Brunswick Group

Skolföretaget Engelska skolan redovisar ett resultat efter skatt på 12,0 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (26,0). Resultatet per aktie uppgick till 0:30 kronor (0:65).

Rörelseresultatet blev 23,3 miljoner kronor (35,3) och rörelsemarginalen var 4,2 procent (7,2).

Nettoomsättningen uppgick till 556 miljoner kronor (491).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom