Eniro minskar vinsten

2016-02-09 07:14 Affärsvärlden SIX
Eniros huvudkontor i Solna. Foto: TT

Eniros vinst sjönk för det fjärde kvartalet.

Eniro redovisar ett ebitda-resultat på 107 miljoner kronor (134) för det fjärde kvartalet 2015. Ebitda-marginalen minskade till 18,5 procent (18,6).

Resultatet påverkades av -12 miljoner (-26) i engångskostnader. Omstruktureringskostnader bidrog med -26 miljoner kronor samtidigt som återföringen av reserven för avgångsvederlag för tidigare vd gav +14 miljoner kronor i engångskostnader.

Justerat ebitda-resultat var 119 miljoner kronor (160).

Rörelseresultatet blev 27 miljoner kronor (65). Under perioden har Eniro bokat av- och nedskrivningar på totalt 80 miljoner kronor (69).

Resultatet före skatt blev 65 miljoner kronor (69).

Nettoresultatet uppgick till 49 miljoner kronor (52), motsvarande 0,08 kronor per aktie före utspädning (0,40).

Rörelseintäkterna landade på 579 miljoner kronor (722).

Den organiska tillväxten var -19 procent (-17).

Den organiska intäktsförändringen för Desktop och mobilt var -14 procent (-15) och digitalt sök med -17 procent (-11).

Operativt kassaflöde för koncernen försämrades till 117 miljoner (134).

Styrelsen föreslår en utdelning på 0 kronor för stamaktien (0).

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom