Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Eniro skriver ner goodwill

2019-02-12 07:04
Foto: Bezav Mahmod / SvD / TT

Eniro meddelade på måndagskvällen om en goodwillnedskrivning på totalt cirka 565 miljoner kronor baserat på bland annat en bedömd förskjutning av framtida kassaflöden från den löpande verksamheten.

Nedskrivningen, som inte är kassaflödespåverkande, belastar resultatet i fjärde kvartalet.

Det framgår av ett pressmeddelande som offentliggjordes på måndagskvällen.

Bolaget släppte i samma veva rapporten för det fjärde kvartalet. Totala rörelseintäkter uppgick till 320 miljoner kronor, en minskning med 17 procent.

Ebitda-resultatet blev 37 miljoner kronor (44). Ebitda-marginalen uppgick till 11,6 procent (11,5). Justerat ebitda uppgick till 38 miljoner (62).

Rörelseresultat för det fjärde kvartalet blev -565 miljoner kronor. Motsvarande period föregående år var resultat +2 miljoner kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 27 miljoner kronor, att jämföra med 6 miljoner kronor under det fjärde kvartalet föregående år.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning inte skall utgå, vare sig på stam-, eller preferensaktier.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom