Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Enorma belopp göms av skatteflyktingar

2013-02-22 13:00

Ingen vet exakt hur mycket samlat kapital som göms i skatteparadisen. Det kan handla om så mycket som 130 000 miljarder kronor, vilket motsvarar USA:s och Kinas BNP på ett år. För Sverige kan det handla om upp till 400 miljarder kronor som flyger under Skatteverkets radar.

I början av året fick Skatteverket i uppdrag av finansdepartmentet att uppdatera prognosen om hur stort det så kallade skattefelet är. Det vill säga hur mycket pengar som det egentligen borde skattas för, men som helt enkelt inte finns där.

Skatteverket gjorde senast en sådan undersökning 2007. Då framkom att det svenska skattefelet uppgick till 133 miljarder kronor i förlorade skatteintäkter. Ungefär hälften av skattefelet utgjordes av svartjobb och ungefär en tredjedel av internationella utländska placeringar. Av dessa internationella obeskattade medel utgjordes 46 miljarder av internationella transaktioner. Vidare undgår 15 miljarder kronor årligen den svenska statskassan till följd av stora företags "placeringar" av pengar i utlandet.

På Skatteverket arbetar nu myndighetens tjänstemän med uppdateringen av 2007 års siffror. I slutet av året ska resultatet presenteras för beställaren, finansminster Anders Borg. 

- Det finns bedömningar som visar att 400 miljarder kronor i kapital finns oredovisat utomlands av sådana som annars är skattskyldiga i Sverige, säger Margareta Nyström på Skatteverket och poängterar samtidigt att dessa uppgifter måste gås igenom mer noggrant.

Enligt den ansedda tidningen The Economist kan det på ett globalt plan handla om 20 000 miljarder dollar som göms i skatteparadis, vilket motsvarar nästan 130 000 miljarder kronor.

Uppskattningsvis finns det omkring 50-60 skatteparadis i världen där de flesta hittas i små kluster utplacerade i Karibien, USA, Europa, Sydostasien, Indiska oceanen och Stilla havet.

I dessa skatteparadis återfinns drygt två miljoner skalbolag samt tusentals banker, fonder och försäkringsbolag.

Här finns också mer än hälften av världens fartyg som väger över 100 ton, enligt The Economist.

Enligt konsultfirman Boston Consulting Group återfinns 51 000 miljarder kronor av världens totala privata finansiella förmögenhet på 780 000 miljarder kronor på undangömda konton i skatteparadis.

Enligt James Henry, tidigare chefsekonom på McKinsey, finns det över 134 000 miljarder kronor undangömda. Trots en sofistikerad metod för att komma fram till ett realtistiskt estimat uppger James Henry för The Economist att det handlar om en "övning i mörkerseende".

Att det finns skattepengar att hämta hem på offshore-konton är inget som gått politikerna obemärkt förbi. I Sverige har Skatteverket skruvat upp tonen mot riskkapitalister verksamma i Sverige vars holdingbolag ofta har sitt säte i ett distrikt där skatten är låg. Men pressen ökar på skatteflyktingarna. Bland annat genom att finansminister Anders Borg meddelat att arbetet med att stänga skattesnurror ska prioriteras, dels att Skatteverket får faktiska exempel att visa upp där svenska rikskapitalister upptaxerats samt att Skatteverkets relationer med skatteparadis i Isle of Man, Jersey, Guernsy, Brittiska Jungfruöarna, Gibraltar och Bahamas ständigt förbättras.

Sedan 1920-talet har det i Sverige funnits möjlighet att rätta sin deklaration i efterhand. Men reglerna har uppfattas som otydliga. Skatteverket har därför intagit en pedagogisk strategi som gett resultat. De tre senaste åren har 1,2 miljarder kronor inkommit i skatt till Skatteverket.

Under 2011 var nettoinflödet från Schweiz och Luxemburg och andra klassiska skatteparadis som Sverige upprättat informationsutbytes avtal med, mer än 8 miljarder kronor.

En vanlig anledning tiil att kapitalet från början placerades utomlands av dessa privatpersonervar torde härröra till den numera borttagna förmögenhetsskatten.

Det är inte bara i Sverige som staten söker efter obeskattade medel. I en tid där statskassorna sinar, underskotten växer och skuldsättningen ökar torde 20 000 miljarder dollar ha en positiv effekt på den globala ekonomin.

På G8-agendan har fenomenet med storföretagens skatteflykt/-planering hamnat högt upp, främst efter påtryckningar från David Cameron, Storbritanniens premiärminister.

I USA har Kongressen godkänt en lag kallad Foregin Account Tax Compliance Act (FACTA) som tvingar utländska firmor i finansbranschen att avslöja vilka amerikanska klienter de har.

Jonas jonas_melzer

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom