Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Epicenter för lågkonjunkturen”

2019-09-03 14:00
Foto: Hannes Almeräng, Strukturinvest

Strukturinvests Sean George om high yield-marknaden, volatilitet och fondens korta positioner.

Du förvaltar fonden Hamiltonian Global Credit Opportunity Fund. Hur ser fondens inriktning ut?

– Det är en hedgefond där vi fokuserar väldigt smalt – vi tar kreditrisk i Europa och USA. Den stora skillnaden mot många fonder i Sverige är att vi inte tar ränte- eller valutarisk. En annan sak som är väldigt viktig för oss är fondens likviditet. Därför har vi satt upp en regel om att inte ha mer än 10 procent av innehav från en och samma emittent.

Hur är ni positionerade i dag?

– Vi är korta high yield-marknaden och långa investment grade-marknaden. Att vara långa high yield-marknaden känns helt fel med tanke på var vi befinner oss i konjunkturcykeln.

Hur länge har ni haft den synen på marknaden?

– Vi har nyligen bytt position. I slutet av juli och första delen av augusti var vi nettokorta marknaden. Nu, när det verkar som att Fed kommer att fortsätta sänka räntan och att ECB kommer gå ut med någon form av QE och följa Feds räntebana, så vill vi vara långa. Tittar man på historiken har marknaden gått bra efter att centralbankerna har börjat agera. Sedan kan det bli skakigt igen, om inte stimulanserna hjälper tillräckligt. Vi är beredda på att ompositionera oss längre fram i höst, runt oktober.

Hur ser fondens riskprofil ut?

– Just nu ligger volatiliteten på 2,35 procent, vilket är väldigt lågt. Vi försöker hålla ett spann mellan 2–3 procent, vilket gör att vi ligger i riskklass 3, nästan 2. Vi har en hyfsat statisk kärnportfölj som utgör 75 procent av fonden. Resten av kapitalet använder vi som ’broms eller turbo’, för att hedga ut fonden eller för att tjäna lite extra pengar när marknaden är bra.

Vad är er strategi för att hålla ned volatiliteten?

– Vårt tema under året har varit ’Lång centralbanker – kort tillväxt’. Vi investerar i tillgångar som passar in i ECB:s tillgångsköpsprogram CSPP (Corporate sector purchase programme, reds. anm.) och som vi tror att ECB kommer investera i inom CSPP. Det är bland annat Deutsche Telecom, Orange, Siemens och JP Morgan, med bra investment grades som vi tror att centralbanken kommer köpa.

Vad har ni för korta positioner?

– Vi är korta brittiska banker. Utöver det har vi blankat Lufthansa. Om vi går in i en lågkonjunktur kommer det flygas mindre och Tyskland verkar bli epicentrum för lågkonjunkturen. Sedan har vi en lista på bolag som vi vill blanka när CSPP kickar in.

Hur ser den listan ut?

– Det är helt enkelt bolag som behöver tillväxt. Till exempel franska Auchan, en livsmedel- och apotekskedja som ägs av ett flertal familjer och som har strukturella problem. Vi kommer också blanka General Electric, som har stora olösta problem och som industribolag dessutom kommer att få det svårt i en lågkonjunktur. På hemmaplan håller vi koll på några svenska fastighetsbolag som börjar ta sig ut på europeiska marknaden.

Ni har redan blankat en hel del i USA. Vilka bolag är ni redan korta?

– Som nämnt tidigare är vi korta tillväxt och high yield i sin helhet, med kort position mot det amerikanska high yield-kreditindexet. Sett till enskilda positioner har vi blankat det amerikanska varuhuset Nordstroms. Till att börja med brukar dessa typer av bolag straffas hårt i lågkonjunkturer, men dessutom är Nordstrom en stor Kina-importör, vilket är ett problem i och med dagens upptrappade handelskrig.

– I Storbritannien är vi korta Standard Chartered fungerar som en Hongkong-blankning. Standard Chartered är stora i England och i Asien, med 30 procent av låneportföljen i Hongkong, så vår tanke var att blir det ett handelskrig, eller en hård brexit, så kommer de att ta skada. Den positionen har gått väldigt bra för oss och våra blankningar har gått väldigt starkt den första delen av månaden.

Sean George

Förvaltar: Hamiltonian Global Credit Opportunity Fund.

Förvaltat kapital: 494 miljoner kronor.

Utveckling i år: +5,86 procent.

Förvaltningsavgift:1 procent

Rörlig avgift: 15 procent.

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom