Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Episurf Medical ökar förlusten

2017-02-20 09:03

Episurf Medical redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet på -18,5 miljoner kronor, vilket var en större förlust än resultatet på -14,1 miljoner kronor under motsvarande period året före.

Intäkterna sjönk till 1,8 miljoner kronor (2,2), varav nettoomsättningen dock ökade till 1,0 miljoner kronor (0,4). Det var första gången som nettoomsättningen översteg 1 miljon kronor under ett enskilt kvartal.

I januari 2017 annonserade Episurf Medical en företrädesemission om 120 miljoner kronor för att finansiera sin strategi.

"Våra prioriteringar för 2017 kommer att bygga på det momentum vi upplevde under 2016 och vår verkställandekraft ska förbättras genom hela vår verksamhet. Fortsatt kommersialisering i våra Europeiska nyckelmarknader tillsammans med framtagande av kliniska bevis är av hög prioritet för oss", uppger vd Pål Ryfors i bokslutsrapporten.

"Nästa steg på vår USA strategi, nämligen inlämnandet av en FDA ansökan är en andra prioritet. En tredje prioritet är fortsatt produktutveckling med fokus på vårt 3D baserade skademarkeringsverktyg (Epioscopy)", skriver Episurf-chefen.

En fjärde prioritering uppges vara fortsatt utveckling inom områdena vårdersättning, hälsoekonomiska studier och immaterialrättigheter.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom