Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Episurf Medicals förlust ökar

2016-05-17 07:43

Episurf Medical rapporterar ett resultat före skatt på -12 miljoner kronor (-7,5) för det första kvartalet 2016.

Rörelseresultatet var -13 miljoner kronor (-7,5) och nettoresultatet uppgick till -12 miljoner kronor (-7,5). Resultatet per aktie var -0,73 kronor (-0,95) utifrån ett vägt genomsnitt av antalet aktier.

Omsättningen var 0,4 miljoner kronor (0,2) med totala intäkter på 1,0 miljoner kronor (1,7).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -14 miljoner kronor (-7,4) med likvida medel på 89 miljoner kronor (26) vid rapportperiodens utgång.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom