Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

EQT fölänger acceptfristen på Karo-bud

2018-12-13 09:32
Foto: jvphoto / Alamy/IBL

EQT VIII, som genom Karo Intressenter har lagt bud på specialistläkemedelsbolaget Karo Pharma, hade ökat innehavet till 48,4 procent av Karo Pharmas aktiekapital per den 10 december när acceptfristen löpte ut.

Karo Intressenter har samtidigt beslutat att förlänga acceptfristen till den 4 januari 2019.

Erbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av att erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Karo Intressenter blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Karo Pharma.

I slutet av oktober offentliggjorde EQT VIII genom Karo Intressenter ett kontant bud på 36:90 kronor per aktie.

"Karo Pharmas styrelse har enhälligt rekommenderat erbjudandet och fortsätter att stödja erbjudandet från Karo Intressenter", säger Karo Pharmas ställföreträdande styrelseordförande Håkan Åström.

Tidigare i veckan meddelades att EQT VIII hade ökat innehavet till 15 procent av Karo Pharmas aktiekapital per den 5 december.

Organisationen Aktiespararna har tidigare uppmanat till en förlängning av acceptfristen till över årsskiftet för att göra det möjligt för aktieägarna i Karo Pharma att bättre planera sin skatt.

"Med hänsyn till detta, och för att ge de återstående aktieägarna i Karo Pharma möjlighet att acceptera erbjudandet, har Karo Intressenter beslutat att förlänga acceptfristen till och med klockan 17.00 den 4 januari 2019", meddelas det.

Karo Intressenter avser inte för närvarande förlänga acceptfristen ytterligare, men förbehåller sig rätten att göra det.

Aktiespararna anser att EQT:s bud på Karo Pharma är för lågt och bör höjas.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom