Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ericsson höjer utdelningen mer än väntat

2020-01-24 07:08
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Telekomjätten ökade rörelseresultatet i fjärde kvartalet, men ökningen var lägre än väntat. Utdelningen föreslås dock höjas mer än vad analytikerna väntat sig.

Ericsson redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var lägre än väntat. Bolaget ökar utdelningen till 1,50 kronor (1,00), väntat var 1,20.

Omsättningen steg 4,1 procent till 66,4 miljarder kronor (63,8). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 66,0.

Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader var 37,1 procent (32,0)

Rörelseresultatet blev 6,1 miljarder kronor (-1,9), väntat rörelseresultat var 6,4. Rörelsemarginalen var 9,2 procent.

Justerat rörelseresultat utföll på 6,5 miljarder kronor (2,6), väntat var 7,3, med en justerad rörelsemarginal på 9,8 procent (4,1).

"Rörelseresultatet påverkades av ökade rörelseomkostnader. Ökningen är relaterad till förvärvet av Kathrein-verksamheten, ökade investeringar i digitalisering samt tillförda resurser för att stärka säkerheten och vårt program för etik och regelefterlevnad. För 2020 förväntar vi oss något högre rörelseomkostnader, utan att våra finansiella mål äventyras", säger vd Börje Ekholm i en kommentar.

Resultatet efter skatt blev 4,5 miljarder kronor (-6,5), analytikerkonsensus 3,9.

Fritt kassaflöde före M&A var -1,9 miljarder kronor (3,0), inklusive utbetalningar på 10,1 miljarder kronor relaterade till uppgörelserna med SEC och DOJ i USA. Nettokassan minskade till 34,5 miljarder kronor (35,9).

Ericsson föreslår 1,50 kronor i utdelning (1,00), väntat 1,20.

"Våra prestationer under 2019 visar att vi följer planen för att nå våra mål för 2020 och 2022. Vår fokuserade strategi med ökade investeringar i FoU i kombination med en effektiv verksamhet ger resultat. Vi har återtagit teknikledarskapet, återvunnit den tidigare ställningen på flera marknader och förbättrat de finansiella resultaten. Idag är vi ledande inom 5G med 78 kommersiella 5G-avtal med unika operatörer och 24 driftsatta 5G-nät på fyra kontinenter. Rörelsemarginalen1 exklusive kostnader relaterade till uppgörelserna med SEC och DOJ i USA samt omstruktureringskostnader var 9,7 procent för helåret 2019, och vi når nästan vårt mål på över 10 procent ett år i förväg", säger Börje Ekholm.

De finansiella mål för 2020 och 2022 som presenterades på Investor Update i oktober 2019 kvarstår.

Omstruktureringskostnader för helåret 2020 uppskattas till cirka 1 procent av försäljningen.

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom