Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ericssonchefen tjänar 33 miljoner

2009-03-12 11:44

Telekombolaget Ericssons koncernchef Carl-Henric Svanberg tjänade in 33 miljoner kronor i lön och annan ersättning för fjolåret. Det är en liten höjning jämfört med vad han drog in2007.

Ericssonchefen Carl-Henric Svanbergs tjänade in lön, pension, bonusar och övriga ersättningar till ett värde av 33 miljoner kronor för fjolåret. Det framgår av telekomkoncernens färska årsredovisning. Av pengarna utgörs 8,8 miljoner av pensionskostnader.

Ersättningen är aningen högre än vad Svanberg tjänade in 2007. Enligt fjolårets årsredovisning var utbetalningarna då 32,5 miljoner kronor, varav 8,5 miljoner kronor i pensionskostnader.

Svanbergs fasta lön justerades uppåt i januari 2008, från 15,2 miljoner kronor per år till 15,75 miljoner kronor.

De faktiska bonusersättningarna, som utbetalas med ett års eftersläpning, föll under året. Det betyder att pengarna som faktiskt betalades ut till Svanberg (om avsättningar till långsiktig framtida bonus räknas bort), sjönk med cirka 5 miljoner kronor till 20,4 miljoner kronor.

Om Svanberg därmed fick måttligt påökt under året så gäller inte samma sak för de övriga toppcheferna.

Dessa personer, totalt 13 stycken under 2008, tjänade in löner, bonus och pensionskostnader till ett värde av 125 miljoner kronor. Under 2007 var motsvarande sifffra 98 miljoner kronor, för 11 chefer. Snittökningen är därmed cirka 8 procent, eller ungefär 0,7 miljoner kronor mer i ersättning per chef.

Ericssons chefslöneökningar utmärker sig inte i dessa dåliga konjunkturtider.

Ändå finner sig tydligen styrelseordförande Michael Treschow, som själv fick se sin totala ersättning sänkt med 600 000 kronor till 3,4 miljoner kronor, föranledd att ta chefernas löner i försvar. I styrelseordförandens brev till aktieägarna ägnar han en femtedel av utrymmet, kanske för att förekomma en debatt, åt at skriva att Ericssons lönesystem är konservativt:

”Debatten kring ersättningar till ledande befattningshavare har skärpts den senaste tiden till följd av den makroekonomiskautvecklingen. En jämförelse med liknande globala företag visar att vi har ett konservativt men ändå konkurrenskraftigt ersättningssystem som belönar prestation.”

Han tillägger att löneprinciperna som bolaget använder är "rimliga":

"Jag är säker på att dessa principer är lämpliga och rimliga även i dessa osäkra tider.", skriver han i ordförandeordet.

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom