Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ericssons goda nyheter

2008-10-20 07:51

Ericsson överraskade marknaden på måndagen med att presentera en rapport som var bättre än väntat. Mest positivt är den starka försäljningsutvecklingen, skriver Affärsvärldens Calle Froste.

Telebolaget Ericsson tog börsen på sängen genom att tidigarelägga sin kvartalsrapport. Orsaken? Den är för bra för att hållas hemlig hela vägen fram till fredag när rapporten ursprungligen var planerad att offentliggöras.

Bolaget överraskar över hela linjen jämfört med de förväntningar som analytikerna hade, enligt SME Direkt.

Ta försäljningen som ett första exempel. Här har Ericssonledningen tidigare flaggat för nästan nolltillväxt men utvecklingen blev en helt annan. Omsättningen landade på 49,2 miljarder kronor, vilket är tio procent mer än vad analytikerna hade väntat sig och 13 procent mer än vad Ericsson sålde för under motsvarande kvartal 2007.

Vändningen inom det största affärsområdet, Networks, är mest remarkabel. Här är ökningen 16 procent till 33 miljarder kronor. Utomstående bedömare var beredda på en chockrapport eftersom försäljningen under andra kvartalet till och med minskade.

Också vinstutvecklingen överraskar uppåt. Rörelseresultatet blev ungefär som förra året, 5,7 miljarder kronor mot 5,6 miljarder 2007 och resultatet före skatter blev till och med sämre än under motsvarande kvartal förra året, 4,1 miljarder kronor mot förra årets 5,6 miljarder men analytikerna hade trott på ännu sämre siffror. Snittet bland analytikerna indikerade ett resultat på 3,1 miljarder kronor ( om engångsförluster på 822 miljoner kronor räknas med) Utfallet blev 4,1 miljarder kronor.

Särskilt positivt är det faktum att försäljningsökningen har skett oavsett förvärv och försäljningar av enheter. Enligt ledningen hade sådana strukturaffärer liten effekt på försäljningen.

Alla tre affärsområden ökar försäljningen och redovisar högre vinstmarginal. Inom Networks, det största affärsområdet, ökade försäljningen med 16 procent till 33 miljarder samtidigt som rörelsemarginalen klättrade till 11 procent (förra året 8).

Det näst största affärsområdet, Professional Services, ökade försäljningen med 7 procent till 11,8 miljarder kronor samtidigt som rörelsemarginalen klättrade en aning till 16 procent (f å 15).

Ericssons framtidsområde, Multimedia, ökade också försäljningen. Uppgången var 10 procent till 4,4 miljarder kronor under kvartalet. Samtidigt stabiliserar sig rörelsemarginalen på rätt sida om nollstrecket. Marginalen landade på 3 procent ( f å 1 procent).

Viktigast i rapporten är kanske inte resultatet för kvartalet utan utblickarna framåt. Många bedömare har nog befarat att Ericsson skulle komma att drabbas hårdare av den internationella finans- och bankoron, än vad som verkar varar fallet. Men Ericssons många stora kunder, många dessutom delstatligt ägda, har inte påverkats alls. Än så länge. Så här skriver företaget i rapporten:

”De rådande makroekonomiska trenderna är negativa men den nuvarande finansiella oron har hittills inte haft någon effekt på Ericssons verksamhet.”

Operatörerna sägs i allmänhet ha en god finansiell ställning samtidigt som telenätet utnyttjas hårt och tillväxttakten i trafiken ökar starkt. Ericssonledningen lägger samtidigt fram en brasklapp där bolaget meddelar att det under den fortsatta finansoron är ”svårt” att förutsäga hur kunderna kommer att agera och om slutkonsumenterna kommer att ringa mindre.

- Givet detta, när vi nu blickar in i 2009, finner vi det klokt att planera för att den globala marknaden för mobil infrastruktur inte kommer att växa.

Nolltillväxt under nästa år alltså för bolagets största och viktigaste affärsområde. Dåliga nyheter för den som blickar framåt men den som tror att Ericsson kan fortsätta att ta marknadsandelar behöver inte bli nedstämd av den saken. Dessutom väntas ökningstakten på marknaden där affärsområdet Professional Services agerar via på tillväxt. Här tror Ericssonledningen på en fortsatt ”god tillväxt”.

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom