Erik Penser justerar upp BNP-prognoser

2016-01-20 09:14 Affärsvärlden SIX

Erik Penser Bankaktiebolag spår att den svenska bruttonationalprodukten, BNP, ökade med 3,6 procent under 2015. Tillväxten förväntas bli 3,0 procent under 2016 och 2,4 procent under 2017. Det framgår av bankens senaste konjunkturprognos som presenteras i dag.

I den förra prognosen, som presenterades i augusti, spådde Penser att BNP skulle öka med 2,8 procent 2015 och med 2,4 procent 2016. Prognoserna har således justerats upp.

KPI väntas stiga med 1,0 procent 2016 (tidigare prognos +1,6 procent) samt med 2,0 procent 2017.

Arbetslösheten spås uppgå till 6,9 procent 2016 (tidigare prognos 7,6 procent). Prognosen indikerar därefter att nivån uppgår till 6,8 procent under 2017.

Penser räknar med att reporäntan ligger på -0,35 procent i december 2016 (tidigare prognos -0,10 procent) samt på 0,00 procent i december 2017.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom