Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Erik Penser minskar i Pan Capital

2008-12-18 11:45

Erik Penser lämnar över makten i sitt mytomspunna tradingbolag Pan Capital till personalen.

Pan Capital startades 1998 och var då ett helägt bolag under Erik Pensers maktbolag Yggdrasil. Under åren har personalen bjudits in som delägare men Yggdrasil har alltid stått som majoritetsägare. Enligt den senaste årsredovisningen var ägarandelen 53 procent 2007.

Men i samband med vårens bolagsstämma inleddes ett större ägarskifte i Pan Capital. Efter att under flera år inte gjort några utdelningar alls skiftades 200 miljoner kronor ut till ägarna.

I juni gjordes därefter en nedsättning av aktiekapitalet som innebar att hälften av Yggdrasils aktier löstes in mot 93 miljoner kronor. Allt enligt Bolagsverkets arkiv.

Därmed gick majoritetsposten över till Claes-Henrik Julander, Pär Sandå och Henrik Hedman, trion som i praktiken driver verksamheten.

Vid en extra bolagsstämma i oktober hade Yggdrasil 36 procent av rösterna medan Julander, Sandå och Hedman tillsammans representerade 64 procent av rösterna.

Varken Claes-Henrik Julander eller Erik Penser vill kommentera ägarförändringen. Erik Penser kvarstår som tidigare som ordförande i Pan Capital.

En del av det kapital som Yggdrasil samlade i ladorna efter ägarförändringen i Pan Capital har gått till att lösa ut personalens ägande i Erik Penser bankaktiebolag. Planen var att på sikt notera banken men i oktober kom beskedet att den förblir privatägd.

Pan Capital, med drygt 30 anställda, visade den rörelsevinst på 627 miljoner kronor 2007. Firman är en stor tradingaktör på en rad börser runt om i världen.

Vid utgången av 2007 noterades ett innehav av aktier och andelar på drygt 9 miljarder kronor. Korta positioner i aktier uppgick samtidigt till 8,8 miljarder kronor.

Per Agerman

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom