Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Erik Penser slår tillbaka

2012-02-22 08:02
Erik Penser är styrelseordförande i Pan Capital. Foto: Scanpix

Erik Penser överklagar domen där hans Yggdrasil förlorade tvisten mot ledningen för Countermine.

De två företagen Yggdrasil, ägt av Erik Penser och Superbus, kontrollerat av Yggdrasils vd Lars Thulin, har överklagat en friande dom vid Stockholms tingsrätt mot de förra Counterminetopparna Christer Bergquist och Björn Wolrath.

De två friades i domen 31 januari från anklagelserna om att avsiktligt ha misslett aktieägarna i samband med en emission hösten 2009.

- Våra huvudmän anser att det är viktigt att det klarläggs vilket ansvar en styrelseledamot i ett noterat bolag har för felaktigheter i bolagets informationsgivning. Tingsrätten har inte prövat frågan på ett relevant sätt och det är angeläget att högre rätt tar ställning till hur regelverket är avsett att fungera . Värdepappersmarknaden förutsätter att investerare kan förlita sig på att ett noterat bolags information är fullständig och korrekt, heter det i en kommentar från Penserlägrets ombud, Daniel Svensson vid Vinge i Malmö.

Yggdrasil och Superbus har begärt anstånd till den 29 mars 2012 med att utveckla grunderna för överklagandet och för begärt prövningstillstånd.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom