Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

"Ett intressant turn around-case"

2009-02-20 17:05

Vilka blir årets vinnaraktier, och vilka blir förlorarna? Affärsvärlden trendspanar bland börsens toppar och dalar.

USA-börserna har bestämt sig för att ta sikte på bottennivåerna från mitten av november, vilket medfört att Stockholmsbörsen tappat cirka 6 procent i veckan. Tack vare att vår krona inspirerats mer av Zimbabwe-dollarn än schweizerfrancen på sistone har vi ändå klarat oss bättre än många andra börser. Den stora frågan är nu om de översålda USA-börserna ska studsa upp från novemberbotten eller om det är dags för en ny körare nedåt.

Som jag skrev i enkommentari veckan finns det faktiskt ett litet hopp i konjunktur- och börsmörkret, ett hopp som blev något större på torsdagen när de ledande indikatorerna i USA fortsatte upp för andra månaden i rad. Den här gången var det dessutom inte bara penningmängden som bidrog positivt, utan även fyra andra av de tio indikatorerna som ingår i indexet.

Tittar man på de sex senaste lågkonjunkturerna i USA har de ledande indikatorerna bottnat 2-10 månader innan recessionen är över med ett genomsnitt på 5 månader.

Om det var botten vi såg i november för de ledande indikatorerna ger det oss ett intervall för recessionsslutet på januari-september med genomsnittet i april. Börsen bottnar normalt 3-6 månader innan recessionen är över, vilket skulle innebära att vi redan sett botten på börsen eller får en börsbotten under första halvåret.

Talar för att detta optimistiska V-vändningsscenario (som alla tycks ha övergivit) kan bli verklighet gör också att andra viktiga indikatorer som industriproduktionen och antalet nya arbetssökande är nere respektive uppe på extremt låga/höga nivåer, varifrån de brukar göra en snabb 180. Givet extremt bista fundamenta är det naturligtvis mycket som talar emot en sådan snabb vändning denna gång. Det vore dock dumt att helt utesluta möjligheten. Nästa amerikanska inköpchefsindex den 2 mars blir högintressant.

Att inte ligga lång när USA-recessionen närmar sig sitt slut kan bli dyrbart. Nedan en grov sammanställning över hur Dow Jones utvecklats månaderna före respektive månaderna efter en lågkonjunktur är över (enligt NBER:s definition).

Oktober 1960 till maj 1961: +25 procent (recessionen över i februari 1961)
Maj 1970 till april 1971: +53 procent (november 1970)
December 1974 till juli 1975: +56 procent (mars 1975)
Mars 1980 till april 1981: +41 procent (juli 1980)
Augusti 1982 till maj 1983: +61 procent (november 1982)
Oktober 1990 till juni 1991: +30 procent (mars 1991)
September 2001 till mars 2002: +28 procent (november 2001)

"Många investerare skyr nog Husqvarna då de vet att det kan komma dåliga nyheter framöver", sade Michael Andersson, verkstadsanalytiker på Evli tillTrendföljaren häromveckan. Och dåliga nyheter blev det.

Husqvarna (3 mån: -10 %, 6 mån: -27 %, 12 mån: -45 %)överraskade marknaden med en större förlust än väntat och dessutom en nyemission på 3 miljarder kronor. Med hög belåning och en rejäl goodwillpost valde bolaget att ta det säkra före det osäkra.

- Tittar man på deras balansräkning så är den en av de mer stretchade. Om den [nyemissionen] är befogad avgörs av hur kassaflödet utvecklas framöver, men jag tror att det finns all anledning att stärka upp balansräkningen med tanke på den osäkerhet som finns i marknaden. Man får se nyemissionen som en försiktighetsåtgärd, sade en analytiker till Direkt efter rapporten.

På börsen straffas Husqvarna med ett kursfall på 9 procent.

En intressant parallell ärHexagon (-7 %, -62 %, -67 %)ochBoliden (+61 %, -28 %, -58 %)där marknaden inför boksluten handlat ner aktierna kraftigt delvis på rädsla för nyemissioner. När bolagen valde att inte ta in kapital och istället dela ut lite kaffepengar till aktieägarna blev det lättnadsrallyn på börsen, i Bolidens fall så kraftigt att aktien varit en av de bästa på börsen de senaste tre månaderna.

Frågan är vem som i slutändan får rätt. Storbankerna och Husqvarna som passar på att stärka finanserna i god tid eller gearinggänget som implicit satsar på att det ekonomiska läget inte blir så dåligt som många i dag befarar.

Säkerhetsföretaget Niscayah (-23 %, -37 %, -58 %)har varit en av börsen stora förlorare sedan hösten 2007. Då stod i aktien i 26 kronor. I dag handlas aktien mellan 6-7 kronor och är en given turn around-kandidat.

Handelsbankens Lars Hallström tillhör analytikerna som tror på en vändning för Niscayah. I början på februari höjdes rekommendationen till köp och riktkursen till 11 kronor.

- När vi gick in 2008 låg förväntningarna på 10-15 procents vinsttillväxt. Om du justerar för alla de engångskostnader som bolaget hade under 2008 så sjönk rörelseresultatet med bara 4-5 procent jämfört med 2007. Resultatavvikelsen är alltså cirka 20 procent. Samtidigt har aktien fallit med 70 procent, säger Lars Hallström.

I mitten av december aviserade Niscayah ett besparingsprogram som ska spara 340 miljoner kronor per år med full effekt från andra halvåret 2009. Kostnader på 275 miljoner kronor för programmet togs i det fjärde kvartalet.

- Tittar man på vad bolaget har tjänat historiskt och hur bolaget värderas så är risk/reward attraktiv givet de åtgärder bolaget genomför. Kassaflödet kommer att bli mycket bättre under första halvåret i år och resultatet kommer att förbättras under andra halvåret, säger Lars Hallström som tror att bolaget kan tappa försäljning i år utan att lönsamheten försämras.

- Vi tror att det finns mycket försäljning i Niscayah under 2007 och 2008 som inte genererat någon marginal överhuvudtaget. Det gör att deras försäljning kan vika ganska kraftigt i år utan att det slår på marginalen.

Svagheten i Niscayah-caset är enligt Lars Hallström att det inte finns några jättestarka triggers för aktien kortsiktigt.

- De kanske måste leverera ett par kvartal innan kursuppgången kommer. Om första kvartalet kan bli fritt från engångskostnader tror vi marknaden skulle tolka det väldigt positivt, säger Lars Hallström.

Enligt Factsets sammanställning av analytikerprognoser väntas Niscayah omsätta 8,2 miljarder kronor i år och redovisa ett nettoresultat på 384 miljoner kronor, eller 1,08 kronor per aktie. Det ger ett p/e-tal på cirka 6. Till 2010 väntas vinsten per aktie öka med 13 procent till 1,22 kronor. Börsvärdet ligger på 2,3 miljarder.

Trots att Niscayah inte har den starkaste balansräkningen på börsen valde bolaget att dela ut 30 öre per aktie (50 öre) i år.

Vid årsskiftet hade bolaget goodwill på 2,2 miljarder kronor och en nettoskuld på 1,8 miljarder. Det ska ställas mot ett eget kapital på 1,9 miljarder. Under 2008 gjordes en goodwillnedskrivning på 490 miljoner kronor, främst avseende den brittiska verksamheten.


Att spel är konjunkturokänsligt illustreras tydligt av kursutvecklingen för spelbolagen, vilka gått som tåget på sistone. Frågan är om värderingen nu börjat bli för ansträngd? Nedan en sammanställning med fyra nyckeltal för några svenska och utländska bolag.

Net Entertainment (+77 %, +57 %, +131 %)är högst värderat, men så är bolaget också en mjukvaruleverantör och inget spelbolag, vilket kanske motiverar en högre värdering. Värt att notera är också attBetsson (+49 %, +47 %, +48 %)ochUnibet (+56 %, +18 %, -20 %)båda är högre värderade än trion William Hill, 888 Holdings och Ladbrokes. Läge för en paus i alla fall?

TidningenBörsveckanupprepade sin köprekommendation i Net Entertainment häromveckan.

"P/e 10 för ett snabbväxande skuldfritt bolag med nettokassa och en värdering som inte skiljer sig markant från vad operatörer som Unibet eller Betsson värderas till", skrev tidningen som spår en vinst på 3,50 kronor per aktie i år. Efter den senaste tidens kursrally motsvarar tidningens prognos ett p/e-tal på nästan 12.

Att placeringar i alla oetiska branscher inte är någon given succé i en lågkonjunktur vittnar den amerikanska Vice Funds kursutveckling om. Fonden som placerar i bolag inriktade på alkohol, tobak, spel och vapen, har det senaste året rasat 39 procent. Det är visserligen något bättre än jämförelseindex -41 procent, men knappast den lågkonjunkturshedge man kunnat hoppas på.

Klövern (+63 %, -12 %, -32 %), med fokus på kommersiella fastigheter inom kontor, industri och lager, har varit den klarast lysande stjärnan bland fastighetsbolagen på börsen de senaste månaderna.

- Fastigheter är enda branschen som höjer vinsterna i år, eftersom räntorna går ner så kraftigt. Räntefallet sedan i höstas motsvarar 10 procents vakansgrad i resultaträkningen. Klövern måste man äga. De är perfekt positionerade, som en källa uttryckte det i Affärsvärldens börsgolv häromveckan.

Sedan årsskiftet har Sven Hagströmer och Mats Qvibergs maktbolag Öresund ökat sitt ägande i Klövern. Det gäller även Corem Property Group, det NGM-noterade fastighetsbolaget med Rutger Arnhult i spetsen.

I år väntas Klövern, som förlorade 2,92 kronor per aktie i fjol på grund av stora nedskrivningar, tjäna cirka 2,20 kronor per aktie. Vinstprognoserna för såväl 2009 som 2010 har skruvats upp betydligt de senaste månaderna. Hur många bolag kan stoltera med det i lågkonjunktursmisären?

När Klöverns vinstprognoser var på topp i maj 2008 strax under 2,40 kronor per aktie stod aktien i drygt 24 kronor. I dag kostar den 17 kronor.

Läs mer om Trendföljaren här.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom