Ett mer kostnadseffektivt Ratos

2017-08-17 10:06
Ratos. Foto: Jörgen Appelgren

Ratos visar på stabil kvartalsform och kapade kostnader i halvårsrapporten. Affärsvärlden är fortsatt positiva.

KOMMENTAR Private equity-inriktade investmentbolaget Ratos halvårsrapport på torsdagsmorgonen kräver lite skrapande på ytan. Som vanligt korrelerar de redovisningsmässiga koncernsiffrorna dåligt med hur investeringsstrategin och bolagsutvecklandet presterar över tid.

Sett till löpande utveckling för Ratos kvarvarande innehav så minskade omsättningen med marginella 1 procent i andra kvartalet. Samtidigt ökade det pro-formajusterade rörelseresultatet före nedskrivningar, ebita, med ungefär 7 procent. Inte jättespännande, men lugnande besked för kortsiktiga bedömare.

På innehavsnivå står Bisnode för första halvårets största resultatförbättring. Det är positivt då det stora informationsdatainnehavet fått mogna länge i Ratos portfölj. Att Ratos kan tänka sig att opportunistiskt avyttra Bisnode vid rätt förutsättningar är en lågoddsare.

Två nya kapitaltillskott meddelas. Ett negativt då krisande GS-Hydro kräver ytterligare 2 miljoner euro till följd av fortsatt ansträngd marknad. Omstruktureringsprogram har minskat GS-Hydros löpande förluster, men det räddar inte rörsystembolaget så länge det är branschkris i kundsegmentet offshore.

Att butiksinredningsbolaget HL Display fått 55 miljoner kronor av Ratos för att expandera är däremot positivt.

Appropå offshore så hankar sig det hårt kritiserade norska Ratos-innehavet Aibel fram skapligt. Efter tuffa kostnadsbesparingar och redovisningsmässiga nedskrivningar taktar innehavet återigen godkänt kassaflöde och fortsätter att minska sin skuldbörda. Ur backspegelperspektiv är Aibel än så länge en gravt feltajmad satsning, men det är för tidigt att helt räkna ut innehavet.

Hos Ratos centralt biter tuffa besparingar redan, också det ett lugnande besked för de kritiker som – med all rätt – påpekat att förvaltningsorganisationen haft för stor kostnadskostym i förhållande till en mindre portfölj. Trots extrakostnader för personalförändringar, inklusive vd-byte, har första halvårets operativa förvaltningskostnader kapats till -84 miljoner kronor, jämfört med -145 miljoner under jämförelseperioden i fjol. Kan Ratos bibehålla sin sänkta centrala kostnadsnivå innebär det mer pengar till bolagsutveckling och – i förlängningen – till aktieägarna.

Sammantaget har marknaden fortsatt svårt att förstå att Ratos investeringsprestationer varken kan eller bör utvärderas utifrån redovisningens kvartalssiffror – stora delar av värdena dyker upp som svårprognosticerade reavinster först när innehav avyttras.

Ratos bokförda eget kapital var 30 kronor per aktie vid halvårsskiftet. Affärsvärlden står fast vid vårens köpråd: det finns goda skäl att tro att Ratos-strategin kan överavkasta över tid. Då ska det egna kapitalet värderas till åtminstone 1,6 gånger, motsvarande en aktiekurs strax under 50 kronor i det korta loppet.

I tider där konglomerat premievärderas för att serieförvärva med hjälp av billigt lånekapital så kritiseras Ratos för att sälja guldäggen för snabbt och behålla sina underpresterare. Att sälja guldägg dyrt och samtidigt behålla portföljens förbättringspotential behöver dock inte bli så dumt när hausseklimatet väl förbyts med frostig baisse.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom