Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

EU förbereder strafftullar mot USA

2018-04-16 13:08
Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

EU ska under måndagen anmäla till WTO sin lista på amerikanska varor - värda 6,4 miljarder euro - som kan komma att beläggas med strafftullar.

Det uppgav EU-källor på måndagen.

EU-länderna gav på måndagen sitt stöd till listan. Inga ändringar från den tidigare publicerade listan har gjorts.

EU:s lista är ett svar på USA:s hot om importtullar på 25 procent på stål och 10 procent på aluminium från EU.

Anmälan till Världshandelsorganisationen WTO är ett nödvändigt steg i proceduren för att EU ska kunna förbehålla sig rätten enligt WTO:s regler att använda strafftullarna senare. Det ska bara ske om USA gör verklighet av sitt hot om stål- och aluminiumtullar, betonade EU-källor.

USA har gett EU och sex andra länder undantag till den 1 maj från de amerikanska importtullarna.

På EU:s lista finns varor som stål, livsmedel, industrivaror och kläder.

Listan består egentligen av två delar. En lista (del A) motsvarar 2,8 miljarder euro och ska kunna beläggas med 25 procents tull relativt snabbt. EU:s interna procedur tar omkring 90 dagar. Sedan kan EU välja att införa dem omedelbart eller senare.

De 2,8 miljarderna motsvarar stål- och aluminiumprodukter som inte hade någon ökning alls i EU:s export till USA 2017 från 2016. EU anser därför att USA helt saknar skäl för att införa skyddstullar på dem.

En annan lista (del B) motsvarar 3,6 miljarder euro i EU:s export till USA som har haft en uppgång till 2017 från 2016. EU är ändå övertygad om att vinna en tvist i Världshandelsorganisationen WTO att USA:s tullar är orättfärdiga. Men EU:s strafftullar på dessa varor får bara införas först efter tre år - eller om WTO:s tvistelösning är klar före.

Del B-listan består av två underavdelningar, en för stål och en för aluminium. Varorna på aluminiumlistan beläggs med 10-procentig tull. Varorna på stållistan kan få tull högre än 25 procent.

Samtidigt fortsätter samtalen mellan handelskommissionär Cecilia Malmström och USA:s handelsminister Wilbur Ross medan den 1 maj närmar sig.

I samtalen vill EU först ha garantier för ett permanent undantag från USA:s importtullar. Först därefter är EU berett att eventuellt börja förhandla om andra irritationsmoment i handeln, exempelvis tullar.

USA:s president Donald Trump har tidigare klagat på att EU:s importtullar på personbilar är höga. EU skulle vara villig att förhandla om detta i något som kan utmynna i ett mindre frihandelsavtal.

Men då måste även frågor som är viktiga för EU finnas med. Dit hör bättre tillgång till offentlig upphandling i USA och till sjötrafik mellan amerikanska hamnar.

"Formen för förhandlingarna kommer att vara beroende av innehållet. Vi måste först enas om vad förhandlingarna ska omfatta", sade en EU-källa.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom