Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

EU granskar tysk bytesbalans

2013-11-13 13:22

EU-kommissionen beslöt på onsdagen att inleda en fördjupad granskning av Tysklands höga överskott i bytesbalansen.

Det sade kommissionens ordförande José Manuel Barroso vid en presskonferens då han presenterade kommissionens rapport om makroekonomiska obalanser i EU.

"Ett stort överskott behöver inte betyda att det finns obalanser, men vi måste undersöka saken. Det handlar inte om att ifrågasätta Tysklands konkurrenskraft", sade han.

I flera år har kommissionen uppmanat Tyskland att stimulera den inhemska efterfrågan och öppna upp tjänstesektorn.

"Det handlar inte om att kommissionen försöker sköta medlemsländernas ekonomier. Det som är bra för medlemsländerna är bra för hela EU", sade han.

Kommissionen inledde också granskningar av Luxemburg och Kroatien. Man fortsatte även att undersöka de 13 EU-länder där granskningen inleddes ifjol, däribland Sverige.

För svensk del går granskningen ut på om obalanserna har hanterats och om proceduren därför kan avslutas, sade ekonomikommissionär Olli Rehn.

José Manuel Barroso uppmanade också Frankrike att genomföra reformer för att förbättra konkurrenskraften och Italien att behålla den politiska stabiliteten så att reformer kan genomföras där.

Det ekonomiska läget har förbättrats i EU. En vändpunkt har nåtts och tillväxten återvänder nu, sade kommissionens ordförande.

Men EU måste hålla fast kursen i den ekonomiska politiken, även om betoningen nu kan ändras på högprioriterade områden som budgetkonsolidering, skatteväxling, skapandet av bankunionen och stärkt konkurrenskraft.

"Tyskland har varit den stora vinnaren på EU:s inre marknad tack vare sin starka industriella bas och tekniska kunnande. Men andra EU-länder har sina styrkor inom tjänstesektorn, så det är bara rättvist om Tyskland öppnar sin tjänstemarknad", sade José Manuel Barroso.

Sysselsättningskommissionär Laszlo Andor tillade att Tyskland också har blivit framgångsrik tack vare inflöde av arbetskraft och kapital från andra EU-länder.

José Manuel Barroso framställde starten av den fördjupade granskningen som i det närmaste automatisk med tanke på de tyska siffrorna för bytesbalansen, den effektiva växelkursen och förändringen av exportandelar.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom