EU-ledarna enas kring flyktingkrishanteringen

2016-03-18 14:39 Affärsvärlden TT

De 28 EU-ledarna har sagt ja till en flyktingöverenskommelse med Turkiet. Tanken är att migranter som anländer till Grekland från och med söndag ska återsändas till Turkiet.

Vid 14-tiden samlades de 28 EU-ledarna åter för att få en avrapportering vad gäller förhandlingarna mellan EU:s ordförande Donald Tusk och Turkiets premiärminister Ahmet Davutoglu. Efter en timme twittrade både Tjeckiens premiärminister och Finlands statsminister att avtalet med Turkiet är godkänt.

En EU-källa uppgav före beskedet att avtalsutkast som låg på EU-ledarnas bord innebär att flyktingöverenskommelsen börjar gälla från söndag. Det uppgavs också att Turkiet var berett att säga ja till utkastet. Det har dock ännu inte bekräftats.

Från och med det datumet ska alla migranter som tar sig till Grekland men som inte söker asyl eller som saknar skyddsskäl återföras till Turkiet. Många syriska flyktingar vill i dag inte söka asyl i Grekland utan försöker ta sig vidare till andra länder. Migranterna ska dock ha rätt att få sina fall prövade individuellt i Grekland.

Det som förändrats i avtalet sedan EU-ledarna natten till fredagen enades om en gemensam förhandlingsposition är bland annat en tuffare skrivning om att återsändandet till Turkiet måste ske i enlighet med internationell rätt och EU-lag, och en maning till EU-kommissionen att inom en vecka komma med förslag på fler projekt för syriska flyktingar i Turkiet.

Dessutom vill Turkiet ha ett löfte om att ytterligare ett så kallat förhandlingskapitel i landets medlemskapsförhandlingar med EU - om budgetfrågor - ska öppnas under våren.

Både Grekland och Turkiet kommer att behöva mycket stöd för att förverkliga flyktingplanen.

Enligt Financial Times har Grekland uppgett att man behöver förstärka med 4 000 tjänstemän på de berörda öarna för att kunna genomföra flyktingplanen, varav 2|500 från andra EU-länder.

Det handlar till exempel om jurister, tolkar och poliser. Grekland räknar med att behöva klara att ta emot 10 000 migranter i veckan.

Grekland behöver sannolikt upprätta bevakade läger så att de som riskerar att skickas tillbaka till Turkiet inte försvinner samt hjälp med transporter för alla som kommer att återföras till Grekland.

Sverige är redo att bistå Grekland. Statsminister Stefan Löfven uppgav i natt att Sverige håller på att förbereda för att kunna svara på en begäran om stöd.

– Det är personella resurser, men det kan också handla om fartyg och flygplan, sade Löfven.

Allt beror dock på vad Grekland begär för typ av hjälp.

Anledningen till att flyktingplanen ska träda i kraft redan om några dagar är att man förhindra en våg av migranter som försöker ta sig till Grekland innan planen börjar gälla.

Planen innebär också att EU, strax efter att migranter börjar återföras från Grekland till Turkiet, ska börja hämta syriska flyktingar direkt från Turkiet. För varje syrisk flykting som återförs ska en annan syrisk flykting omfördelas till ett EU-land. Det kan bli upp till 72 000 personer.

De syriska flyktingar som har blivit avvisade från Grekland kommer att hamna sist i kön. På så sätt hoppas EU avskräcka många från att göra den farliga och kostsamma resan över Medelhavet.

Turkiet har i gengäld för flyktingsamarbetet erbjudits flera saker. Det är dock oklart om några förändringar skett i sista stund.

Tanken är att EU i utbyte mot flyktingplanen ska ge turkiska medborgare visumfrihet till EU redan i sommar, skynda på förhandlingarna om turkiskt EU-medlemskap och ge minst 30 miljarder kronor för att bygga upp flyktingmottagningen i Turkiet. Ytterligare 30 miljarder kronor kan bli aktuellt från 2018 på villkor att de tidigare utbetalda pengarna använts på rätt sätt.

Affärsvärlden TT

Premiumnyheter

Aktuellt inom