Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

EU: Lettland är redo för euron

2013-06-05 12:16
Foto: Colourbox

EU-kommissionen föreslog på onsdagen att euroländerna ska släppa in Lettland i EMU från den 1 januari 2014.

Lettland har uppnått tillräcklig uthållig konvergens med euroområdet och har uppfyllt alla inträdeskrav.

Det tillkännagav kommissionen i sin konvergensrapport om Lettland. Slutsatserna i kommissionsrapporten liknade till stor del rapporten från Europeiska centralbanken, som publicerades strax före.

"Lettlands erfarenhet visar att ett land kan lyckas övervinna makroekonomiska obalanser, hur svåra de än är, och träda fram starkare", sade ekonomikommissionär Olli Rehn i ett pressmeddelande.

"Efter den djupa recessionen 2008-2009 vidtog Lettland kraftiga åtgärder, med bistånd från av ett finansiellt stödprogram från EU och IMF, som ökade ekonomins anpassningsförmåga", fortsatte Olli Rehn.

Kommissionären tolkade också Lettlands vilja att gå med i euron som ett tecken på förtroende för den gemensamma valutan.

"Det är ytterligare bevis för att de som förutspådde euroområdets sönderfall hade fel", sade han.

Kommissionens rapport noterade att Lettland klarade inflationskravet med stor marginal. Men Lettland måste vara vaksam i framtiden för att kunna hålla nere inflationen genom en försiktig budgetpolitik och genom att begränsa den inhemska efterfrågan till en uthållig nivå.

Budgetunderskottet var 8,1 procent 2010, men sjönk till 1,2 procent 2012, klart under 3-procentskravet. Statsskulden har varit konstant låg.

Kommissionen föreslog redan den 29 maj till EU:s finansministrar att Lettland bör avföras från "svarta listan" över EU-länder med alltför stora statsfinansiella underskott.

Den långa räntan har sjunkit kraftigt sedan 2010 till en låg nivå och speglar finansmarknadens förnyade förtroende för Lettland, ansåg kommissionen.

Växelkursen på valutan, lats, har varit stabil inom EU:s växelkursmekanism ERM2 i två år, vilket uppfyller inträdeskravet.

Bland andra faktorer undersökte kommissionen bytesbalansen och Lettlands integrering av arbetsmarknad, varumarknad och finansiella tjänster.

Centralbankslagstiftningen har också anpassats till EMU-deltagande.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom