Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

EU-patent strider mot lagen

2011-03-08 09:40

Försöken att skapa ett EU-patent led ett bakslag på tisdagen.

EU-domstolen förklarade i ett utslag att förslagets europeiska patentdomstol strider mot EU-fördraget.

Orsaken är att patentdomstolen skulle få rätt att tolka EU-lagstiftningen.

- Överenskommelsen (att skapa en patentdomstol) skulle ändra den grundläggande karaktären för befogenheterna som har tilldelats EU:s institutioner och medlemsstater, som är oundgängliga för att bevara EU-lagstiftningens verkliga natur, skrev EU-domstolen i ett pressmeddelande.

- Därför drar domstolen slutsatsen att den förutsedda överenskommelsen att skapa en europeisk och gemskaplig patentdomstol inte är förenlig med EU-lagstiftningens bestämmelser, fortsatte EU-domstolen.

En stor majoritet av EU-länderna står beredda att skapa ett EU-patent sinsemellan och kringgå Spaniens och Italiens veton, som grundas i att de två länderna anser att deras språk diskrimineras. Majoritetens beslut att starta ett så kallat fördjupat samarbete väntades på torsdag vid ministermötet för konkurrenskraftsfrågor.

EU-domstolen sade att skapandet av en patentdomstol skulle beröva nationella domstolar i EU befogenheter och plikten att begära vägledning från EU-domstolen på områden där patentdomstolen skulle få jurisdiktion.

Patentdomstolen skulle därmed få rätt att tolka och tillämpa inte bara överenskommelsen om det fördjupade samarbetet mellan deltagande EU-länder utan också EU-lagstiftning.

Vidare skulle ett beslut från patentdomstolen som strider mot EU-lagstiftningenn inte kunna beivras med en överträdelseprocedur, skrev EU-domstolen.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom