Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

EU regler ska stoppa blankning

2010-09-15 13:10

EU-kommissionen föreslog på onsdagen ny lagstiftning för att öka insynen och minska riskerna för derivatahandel och blankning.

Blankning ska kunna begränsas och även stoppas av tillsynsmyndigheten vid oro på finansmarknaden. Vid naken blankning måste aktien eller statsobligationen i fråga ha reserverats hos en säljare.

Vidare måste blankningen anmälas till tillsynsmyndigheten om det överskrider 0,2 procent av aktiekapitalet och offentliggöras till marknaden om det överskrider 0,5 procent.

Beträffande derivata vill kommissionen flytta handel med standardkontrakt till centrala avvecklingspartners för att ha insyn i handeln. Handeln kommer att styras mot kontrollerade avvecklingspartners genom att ta ut högre avgifter för kapitaltäckningskraven för den mer riskfyllda handeln som inte går över avvecklingsinstitut.

- Ingen finansmarknad kan tillåtas vara vilda västern. OTC-derivata har en stor effekt på realekonomin, från bolån till livsmedelspriser. Avsaknaden av ett regelverk för OTC-derivata bidrog till finanskrisen, sade inre marknadskommissionären Michel Barnier vid en presskonferens, då han presenterade sina föreslag.

Även blankning kan förvärra marknadsoro, som också skedde under skuldkrisen för vissa euroländer i våras, sade han.

- I normala tider ökar blankning marknadens likviditet och bidrar till effektiv prissättning. Men i ett nödläge på marknaden kan blankning förstärka prisfall och leda till oordnade marknader och systemrisk, fortsatte han.

I derivatahandeln kommer den nya europeiska värdepappersmyndigheten ESMA, som startar den 1 januari, att besluta vilka kontrakt som ska anses som standardkontrakt. ESMA ska också få ökade befogenheter för övervakning.

Rapporteringskrav och krav på säkerhet gäller i första han finansinstitut, men även stora företag som agerar i betydande omfattning - i praktiken som finansinstitut.

Målet är att förhandlingarna inom EU ska avslutas 2011 så att förordningen kan träda i kraft i slutet av 2012.

EU-ländernas regler för blankning varierar nu avsevärt och skadar den inre marknaden, ansåg kommissionen.

Michel Barnier föreslog att tillsynsmyndigheter ska kunna begränsa blankning i ett värdepapper till slutet av påföljande handelsdag om priset faller med 10 procent.

Vid ett allvarligt hot mot den finansiella stabiliteten kan blankning begränsas eller förbjudas i upp till tre månader.

Kommissionen betonade att regeln vid naken blankning att värdepapperet måste reserveras i förväg (en lokaliseringsregel) minskar risken för att avvecklingen inte äger rum.

Inom marknaden för statsobligationer kommer även positioner för credit default swaps att rapporteras så att möjliga risker för obligationsmarknadens stabilitet kan upptäckas.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom