Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

EU:s höga arbetslöshet oroar kommissionen

2012-04-02 12:13

EU-kommissionen är oroad av den höga arbetslösheten i EU som inte bara beror på recessionen utan också svagheter och låg tillväxtpotential i många EU-länder.

Det sade kommissionens ekonomiske talesman Amadeu Altafaj vid en pressbriefing på måndagen. Eurostat rapporterade en uppgång till 10,8 procent i februari i euroområdet från 10,7 procent i januari samtidigt som arbetslösheten i hela EU steg till 10,2 procent från 10,1 procent.

"Nivån är den högsta i euroområdet sedan juni 1997. Men tittar man på detaljerna ser man att bilden är splittrad där arbetslösheten har sjunkit i fem länder jämfört med ett år sedan", sade Amadeu Altafaj.

EU genomgår nu en mild recession men positiva tillväxtsiffror väntas mot slutet av året, fortsatte han. Kommissionen har påpekat att brister i den inre marknaden och flaskhalsar hos EU-länderna begränsar potentialen för tillväxt och jobbskapande.

Beträffande Spanien sade Amadeu Altafaj att kommissionen denna vecka kommer att presentera en fullödig utvärdering om budgetförslaget från i fredags när man har fått kompletterande information om budgetläget i de spanska regionerna.

Beträffande Ungern sade talesmannen att kommissionen kommer att lämna besked i samband med sin ekonomiska vårprognos den 11 maj om sanktionsproceduren mot Ungern ska fortsätta på grund av att landets statsfinanser inte är långsiktigt hållbara.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom