Eurokursen faller

2016-03-07 10:27 Affärsvärlden SIX

De svenska obligationsräntorna har pressats något under måndagsförmiddagen i linje med riskaversion och med tendensen för räntorna i Europa, efter att räntorna klättrat uppåt under fredagens handel.

"I avsaknad av viktig statistik från USA under veckan lär räntemarknaden drivas av ECB:s besked på torsdag. Förväntningarna på ECB är höga. Sammantaget diskonteras lite drygt 2 sänkningar à 10 punkter under året, och en full sänkning redan nu i mars", skrev Nordea i en kommentar.

På valutamarknaden har euron pressats mot såväl dollarn som den svenska kronan, inför torsdagens besked. Fredagens jobbrapport gav tillfällig dollarstyrka, innan marknaden tog fasta på de svaga timlönerna som pressade den amerikanska valutan.

Kreditvärderingsföretaget Moodys har upprepat kreditbetyget Aaa för Norge med fortsatt stabila utsikter, trots de stora oljeprisnedgångarna. Den norska kronan har stärks på senare tid och NOK/SEK handlades på fredagen tillfälligt över 1,00 för första gången i år.

Kina satte under helgen målet för BNP-tillväxten till intervallet 6,5-7,0 procent för 2016 och åtminstone 6,5 procent i genomsnitt för de kommande fem åren, vilket kan jämföras med målet på "omkring" 7 procents tillväxt för 2015.

"Kinas tillväxt (ska) bromsas av såväl cykliska som strukturella krafter. Peking har ekonomisk-politiskt utrymme (finans/penningpolitik) att stötta tillväxten och underlätta anpassningen av industrins överkapacitet och obalansen på bomarknaden", är slutsatsen från SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist.

Kinas valutareserv sjönk med 29 miljarder dollar under februari och uppgick vid utgången av månaden till 3.202 miljarder dollar, vilket kan jämföras med 3,20 biljoner dollar enligt Reuters enkät. Enligt RHB:s ekonom Zhang Fan förväntas valutareserven fortsätta att minska under de kommande månaderna, men sannolikt i en gradvis takt om inte Federal Reserve höjer räntan under det första halvåret.

Kinas finansminister Lou Wei sade på måndagen att skatteintäkterna kommer att bromsa in i framtiden men att det fortfarande finns utrymme att öka budgetunderskottet. Enligt helgens besked förväntas budgetunderskottet hamna på 3,0 procent av BNP under 2016, vilket kan jämföras med 2,4 procent under 2015.

Morgonens statistik visade att orderingången till den tyska tillverkningsindustrin sjönk med 0,1 procent i januari jämfört med månaden innan. Det var bättre än väntade -0,3 procent, och föregående månads utfall reviderades dessutom upp med 0,5 procentenheter.

De svenska hushållens förväntningar på bostadspriserna fortsätter uppåt för andra månaden i rad, enligt SEB:s boprisindikator som steg till 60 i mars från 50 i februari.

"Det är en ovanligt stor uppgång. En viktig förklaring är den räntesänkning som Riksbanken genomförde i februari. Utsikterna om fortsatt extremt låga räntor verkar just nu väga tyngre än de politiska diskussionerna om till exempel slopade ränteavdrag och hårdare amorteringskrav", kommenterade SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Den svenska statens betalningar visade ett överskott på 45 miljarder kronor i februari, vilket var 2 miljarder under Riksgäldens prognos.

Haruhiko Kuroda, ordförande för Bank of Japan, indikerade på måndagen en lägre sannolikhet för ytterligare stimulansåtgärder vid det kommande mötet nästa vecka. Kuroda sade det är dags att bevaka hur negativa räntor påverkar ekonomin.

Enligt Reuters källor förväntas Bank of Japan dock sänka sina estimat för såväl inflationen som tillväxten i den ekonomiska rapporten som presenteras i april.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet