Eurokursen pressas tillbaka

2016-03-07 16:06 Affärsvärlden SIX

Måndagen innebar överlag en lugn inledning på veckans statsobligationshandel. De svenska och tyska tioårsräntorna sjönk någon punkt i linje med viss riskaversion på aktiebörserna. USA-räntorna ökade dock några punkter och den amerikanska tioåringen noterade ett nytt månadshögsta i spåren av fredagens starka jobbdata.

På valutamarknaden pressades euron inför torsdagens besked från Europeiska centralbanken som bedömare tror kommer att innebära utökade stimulanser.

"Vi har inget tvivel om att ECB:s makroekonomiska prognoser för mars kommer att utlösa ytterligare lättnader i penningpolitiken", uppger SEB. Banken bedömer att prognoserna kommer att indikera nya risker på nedsidan för prisstabiliteten på medellång sikt.

"Ytterligare en sänkning av inlåningsräntan och en ökning av de månatliga köpvolymerna är de mest sannolika svaren mot de mer dämpade inflationsutsikterna", enligt SEB.

Under dagen pågår ett eurogruppsmöte, där bland annat Greklands situation tas upp, och ett europeiskt möte med Turkiet kring migrations- och flyktingfrågor.

"Låt mig vara mycket tydlig med att vi behöver trovärdiga och hållbara pensionsreformer, samt att budgeten behöver utvecklas som planerat även på medellång sikt", sade eurogruppens ordförande Jeroen Dijsselbloem angående Grekland inför mötet.

Kina satte under helgen målet för BNP-tillväxten till intervallet 6,5-7,0 procent för 2016 och åtminstone 6,5 procent i genomsnitt för de kommande fem åren, vilket kan jämföras med målet på "omkring" 7 procents tillväxt för 2015.

"Kinas tillväxt (ska) bromsas av såväl cykliska som strukturella krafter. Peking har ekonomisk-politiskt utrymme (finans/penningpolitik) att stötta tillväxten och underlätta anpassningen av industrins överkapacitet och obalansen på bomarknaden", är slutsatsen från SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist.

Kinas valutareserv sjönk med 29 miljarder dollar under februari och uppgick vid utgången av månaden till 3.202 miljarder dollar, vilket kan jämföras med 3,20 biljoner dollar enligt Reuters enkät. Enligt RHB:s ekonom Zhang Fan förväntas valutareserven fortsätta att minska under de kommande månaderna, men sannolikt i en gradvis takt om inte Federal Reserve höjer räntan under det första halvåret.

Kinas finansminister Lou Wei sade på måndagen att skatteintäkterna kommer att bromsa in i framtiden men att det fortfarande finns utrymme att öka budgetunderskottet. Enligt helgens besked förväntas budgetunderskottet hamna på 3,0 procent av BNP under 2016, vilket kan jämföras med 2,4 procent under 2015.

Kreditvärderingsföretaget Moodys har upprepat kreditbetyget Aaa för Norge med fortsatt stabila utsikter, trots oljeprisraset. Den norska kronan har stärks på senare tid och NOK/SEK handlades i fredags tillfälligt över 1,00 för första gången i år.

Fitch har sänkt sin tillväxtprognos för världsekonomin med 0,4 procentenheter till +2,5 procent 2016, men förutspår inte en global recession.

De svenska hushållens förväntningar på bostadspriserna fortsätter uppåt för andra månaden i rad, enligt SEB:s boprisindikator som steg till 60 i mars från 50 i februari.

"Det är en ovanligt stor uppgång. En viktig förklaring är den räntesänkning som Riksbanken genomförde i februari. Utsikterna om fortsatt extremt låga räntor verkar just nu väga tyngre än de politiska diskussionerna om till exempel slopade ränteavdrag och hårdare amorteringskrav", sade SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Morgonens statistik visade i övrigt att orderingången till den tyska tillverkningsindustrin utvecklades starkare än väntat i januari, samtidigt som december-utfallet reviderades upp.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet

Alla Tjänstebilar

ANNONS