Euron stärks mot dollarn

2016-02-09 15:50 Affärsvärlden SIX

De svenska obligationsräntorna svängde i takt med utvecklingen på de finansiella marknaderna under tisdagens handel. Handelsdagen avslutade med i stort sett oförändrade räntenivåer, i linje med utvecklingen för de tyska motsvarigheterna. I EMU-periferin fortsatte de grekiska räntorna att klättra uppåt.

På valutamarknaden var det rejäla rörelser där euron och den japanska yenen stärktes ordentligt mot dollarn och det brittiska pundet. Kronan tappade samtidigt mot euron men stärktes mot dollarn och pundet.

Riskaversionen var ännu mer påtaglig under måndagen med sjunkande räntor och ökade räntedifferenser mot EMU-periferin. Representanter för IMF, ECB och EU-kommissionen lämnade Aten i fredags, efter diskussioner under en veckas tid.

Parterna uppges inte ha någon lösning i sikte men Grekland förväntar att långivarnas utvärdering av reformerna, vilka utlovades i samband med det finansiella räddningspaketet, kommer att återupptas nästa vecka. Bedömare pekar på att Greklands problemlån är ett orosmoment som seglar upp igen.

Jens Weidmann, ordförande för tyska Bundesbank och medlem i ECB, uppgav på tisdagen att marknadsvolatiliteten har varit överdriven, efter att ha spridits från Asien till resten av världen. Weidmann bedömer inte att Kinas ekonomiska utsikter kommer att försämras skarpt.

Den amerikanska statistiken under dagen var blandad. Antalet lediga jobb, JOLT, steg till 5,607 miljoner i december, från november månads nivå om 5,346 miljoner. Förväntningarna låg på 5,400 miljoner.

Dessförinnan kom NFIB:s konfidensindikator för småföretagen i USA in vid oväntat låga 93,9 i januari, mot väntade 94,3. Föregående månads utfall var 95,2.

Den ekonomiska statistiken under morgonen från Tyskland var svagare än väntat. Industriproduktionen sjönk med 1,2 procent i december mot månaden innan, vilket kan jämföras med en väntad uppgång på 0,5 procent.

"Enligt vår syn är den svaga industriproduktionen under det fjärde kvartalet kopplat till svagheten för industriorder under sommaren, vilket ytterligare återspeglar påverkan från inbromsningen i tillväxtmarknaderna i linje med en svaghet för den tyska exportsektorn", skrev Barclays Capital i en kommentar.

Barclays räknar med att svagheten inom industrisektorn kan fortsätta under 2016, speciellt med tanke på industrisektorns beroende av export och den ökade osäkerheten från den framtida globala efterfrågan. Även långsiktiga effekter från Volkswagenskandalen innebär ökad osäkerhet, enligt banken.

Såväl Tysklands export som import sjönk samtidigt med 1,6 procent vardera i månadstakt. Förväntningarna var en exportökning på 0,5 procent och en importnedgång på 0,5 procent under månaden.

Den tyska statistiken "är en smärtsam påminnelse att allt inte är på topp för EMU:s största ekonomi", kommenterade Carsen Brzeski, ekonom på ING.

Yenen stärktes markant mot dollarn i en trygghetssökande rörelse efter fortsatta börsfall i Asien under morgonen. USD/JPY handlades temporärt under 115,00 för första gången sedan november 2014 och den japanska tioåriga obligationsräntan har fallit under 0,00 procent för första gången någonsin.

SEB har i sin konjunkturprognos höjt bedömningen över svensk BNP-tillväxt något och räknar nu med att den uppgår till 3,7 procent under 2016, 0,1 procentenhet högre än vid tidigare prognos.

I prognosen skriver banken vidare att osäkerheten gällande den globala ekonomins styrka tilltagit när industrikonjunkturen vacklar på bred front, med en svag avslutning på 2015 i USA och frågetecken kring Kinas ekonomi. Samtidigt har förnyade oljeprisfall förstärkt den finansiella oron, med pressade finanser för producentländerna.

I kväll är det primärval i delstaten New Hampshire inför presidentvalet.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom