Euron stärks mot kronan

2016-03-10 16:21 Affärsvärlden SIX

De svenska obligationsräntorna steg något under torsdagens handel, efter att ha handlats slagigt under dagen. I Europa handlades den tyska tioårsräntan oförändrad samtidigt som räntorna med kortare löptider steg tydligt. Långräntorna i Sydeuropa handlades klart lägre, efter att ECB meddelat ytterligare lättnader med bland annat utökade obligationsköp.

På valutamarknaden stärktes euron mot såväl dollarn som kronan, efter att ECB:s ordförande Mario Draghi sagt att han inte förväntar att räntorna behöver sänkas mer, förutsatt att inte nya fakta förändrar situationen.

"Samtidigt som dörren för ytterligare större lättnadsåtgärder nu nästan är stängd på kort sikt, är ytterligare räntesänkningar säkert möjliga. Den ändrade prissättningen av den korta änden av kurvan har stärkt euron samtidigt som de längre räntorna sjunkit ytterligare. Ytterligare utrymme för en starkare euro eller högre korträntor är fortsatt begränsad", kommenterade Nordeas analytiker efter beskeden.

Tidigare under eftermiddagen försvagades euron däremot markant, i spåren av att ECB meddelat att man tagit beslut om mer omfattande stimulansåtgärder än vad marknaden räknat med.

ECB räknar med att styrräntorna kommer att vara låga under en längre period och att styrräntan förväntas vara fortsatt låg efter det att tillgångsköpen avslutats. Det var en överväldigande majoritet i ECB:s styrande råd bakom dagens penningpolitiska beslut som även omfattade utökade tillgångsköp samt nya långfristiga lån till bankerna.

Draghi betonade i dag att de kvantitativa lättnaderna inte är samma sak som att intervenera på valutamarknaden utan att det handlar om att adressera förändringar i de ekonomiska förutsättningarna.

Centralbanken världen över som vidtagit mycket expansiv penningpolitik har anklagats för att bidra till ett "valutakrig", där alla vill försvaga sina egna valutor i syfte att stärka den relativa konkurrenskraften. DNB Bank kommenterade också att räntesänkningen förväntas sätta ytterligare press på små centralbanker i närområdet med kontor i Oslo, Stockholm, Köpenhamn och Zürich.

"Valutakriget som ECB inte vill erkänna, är fullt operativt", skrev DNB:s analytiker.

Den amerikanska statistiken visade att antalet nya arbetssökande sjönk till 259.000 under förra veckan, vilket kan jämföras med föregående veckas 277.000 och marknadens förväntningar på 275.000.

USA:s veckostatistik över konsumentförtroendet visade en marginell uppgång till 43,8 under förra veckan, jämfört med 43,6 veckan innan.

Under morgonen inkom ytterligare ett styrketecken från den svenska arbetsmarknaden. Öppen arbetslöshet sjönk till 4,1 procent i februari, mot väntade 4,2 procent enligt SIX News enkät och 4,3 procent månaden innan.

"Marknaden fokuserar normalt sett inte på AMS-statistiken men den är trots detta en intressant indikator på vad som sannolikt är en fortsatt stark svensk arbetsmarknad", skrev Nordea inför beskedet.

Efter att den nedslående kinesiska exporten tidigare under veckan inkom på torsdagen KPI vid +2,3 procent i årstakt för februari, vilket är den största uppgången sedan juli 2014. Väntat var +1,9 procent.

"KPI ligger dock fortfarande rejält under regeringens 3 procents-mål vilket borgar för fortsatta lättnader från PBOC", kommenterade SEB:s Carl Hammer.

Även danska inflationstal har släppts. KPI var upp med 0,3 procent i årstakt mot väntade +0,5 procent och föregående månads +0,6 procent. Den danska centralbanken lämnade styrräntorna oförändrade efter ECB:s besked. Inlåningsräntan ligger därmed kvar på -0,65 procent.

Nya Zeelands centralbank överraskade under gårdagskvällen med att sänka styrräntan med 25 punkter till 2,25 procent, medan Sydkoreas centralbank under morgonen beslöt att hålla penningpolitiken oförändrad.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom