Euron stärks, pundet försvagas

2016-03-08 15:49 Affärsvärlden SIX

Pundet försvagades på tisdagen efter kommentarer från den brittiska centralbanken om möjliga risker kring ett brittiskt utträde ur Europeiska unionen. Euron gynnades samtidigt av stark tysk industriproduktionsdata samt att euroområdets BNP för det fjärde kvartalet reviderades upp en aning.

Bland obligationsräntorna noterades överlag globala nedgångar, inte minst på andra sidan Atlanten, sedan kinesisk handelsstatistik för februari visat på svagare export än väntat. Internationella valutafonden har återigen flaggat för en sänkning av sin globala tillväxtprognos inför nästa prognostillfälle i april.

Från USA rapporterades att NFIB:s index, som mäter optimismen bland ägare av småföretag, sjönk mer än väntat i februari.

Ett eventuellt brittiskt utträde ur EU utgör den största inhemska risken för den finansiella stabiliteten i Storbritannien. Den bedömningen kommunicerade Storbritanniens centralbankschef Mark Carney i samband med en parlamentsutfrågning. Det är tveklöst så att den brittiska finansiella aktiviteten skulle drabbas negativt om Storbritannien inte längre hade tillgång till EU:s inre marknad, sade han.

Centralbankschefen bedömer att osäkerhet kring EU-folkomröstningen, som ska äga rum den 23 juni, har orsakat den senaste tidens pundsvaghet och volatilitet.

En ljuspunkt under dagen var att Tysklands industriproduktion ökade med 3,3 procent i månadstakt i januari, jämfört med väntade +0,5 procent. Dessutom reviderades decemberutfallet upp 0,9 procentenheter.

"Dagens data är nästan för bra för att vara sann. Orderböckerna är ännu inte fyllda och produktionslyftet sammanfaller med lagerfall", kommenterade ING-ekonomen Carsten Brzeski för Dow Jones Newswires.

De tyska industriföretagen hade en "väldigt bra start" på året enligt det tyska ekonomidepartementet.

Kinas exportfall på 25 procent i årstakt i februari var dock det svagaste utfallet sedan maj 2009 och betydligt svagare än -15 procent som väntades. Importen var ned 13,8 procent. Vissa bedömare anser att det oväntat stora exportfallet speglar säsongseffekter från tidpunkten för det kinesiska nyåret. HSBC anser samtidigt att utfallet understryker nedgången i den globala efterfrågan.

Statistiken från Japan var något mer positiv med en viss upprevidering av BNP-tillväxttakten för fjolårets fjärde kvartal.

EU och Turkiet kom i går kväll överens om huvudpunkterna för en gemensam lösning på migrations- och flyktingutmaningarna. Under gårdagens toppmöte enades även de grekiska långivarna om att skicka tillbaka sina förhandlingsteam till Aten, vilket kan bana väg för de efterlängtade samtalen om skuldlättnader.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom