Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Euron stärktes mot dollarn

2017-05-15 16:33
Euro-sedlar. Foto: All over press

Euron stärktes mot dollarn i måndagens handel medan europeiska statspappersräntor noterade blygsamma uppgångar jämfört med nivåerna vid den svenska stängningen på fredagen.

Den europeiska makroagendan var relativt tunn på måndagen, men marknadsaktörer hade att ta fasta på inkommande Kinadata under natten till måndagen, som överlag kom in en aning svagare än väntat.

Ökningstakten för industriproduktionen dämpades till 6,5 procent på årsbasis i april, ner från överraskande höga 7,6 procent i mars, vilket var lägre än väntade 7,0 procent.

Detaljhandeln ökade samtidigt 10,7 procent, ner från 10,9 procent i mars och under väntade 10,8 procent. Investeringarna ökade 8,9 procent, efter +9,2 procent mars (väntat +9,1).

"Alla data sänder samma budskap: Ekonomin bromsade in märkbart i april. Men givet att tillväxt ännu är god kommer beslutfattarna fortsatt att fokusera på att minska finansiella risker", sade Larry Hu, chefekonom för Kina vid Macquarie Securities i Hongkong, till Bloomberg News.

Därtill steg oljepriset markant på måndagen efter besked om att Saudiarabien och Ryssland förordar att de produktionsbegränsningar som löper ut i sommar ska förlängas med nio månader.

Svenska statsobligationsräntor noterade endast blygsamma förändringar på måndagen, tioårsräntan var oförändrad, på 0,58 procent, och räntegapet mot den tyska motsvarigheten minskade till 16 punkter (17).

Euron stärktes knappt 4 öre mot kronan, till 9:69, medan dollarn försvagades 1,5 öre, till 8:82. TCW-index steg till 132,78 (132,48).

Boprisdata för april från Mäklarstatistik.se och Valueguard tyder på att bostadsrättspriserna var oförändrade till svagt lägre i april jämfört med mars, medan villapriserna fortsatte något uppåt. På årsbasis steg bostadspriserna totalt 8,1 procent, enligt Valueguards HOXSWE-index.

Data från SCB visade att industrins lager ökade 3,6 procent, eller 8,6 miljarder kronor, under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet. Det var framför allt lager i industri för investeringsvaror och varaktiga konsumtionsvaror som ökade under kvartalet.

Totalt, inklusive handeln, ökade lagren 3,2 procent, eller 15,6 miljarder kronor, under första kvartalet.

Lagerstatistiken utgör en av de sista pusselbitarna inför BNP-statistiken för det första kvartalet, som SCB ska publicera den 30 maj.

SCB redovisade samtidigt att industrins kapacitetsutnyttjande steg med 0,4 procentenheter, till 90,0 procent, mellan fjärde kvartalet 2016 och första kvartalet i år. Jämfört med motsvarande kvartal 2016 ökade kapacitetsutnyttjandet 0,7 procentenheter.

Finanspolitiska rådet upprepade i en rapport på måndagen sitt budskap om att finanspolitiken borde vara "betydligt mer åtstramande" givet konjunkturläget och överskottsmålet. Rådet vill också bland annat att regeringen ändrar sitt arbetslöshetsmål till separata sysselsättningsmål för olika grupper, man vill se minskade ränteavdrag samt en övergång mot marknadshyror.

Amerikanska statspappersräntor sjönk svagt efter svensk stängning på fredagen, men vände åter uppåt i måndagens handel.

Empire Manufacturing index sjönk till -1,0 i maj, från 5,2 i april. Det var klart sämre än den väntade uppgången till 7,5 och tredje månaden i rad med fallande indexnivåer (och första gången sedan i oktober som indexnivån var negativ). Bland delindexen noterades nedgångar överlag i maj, noterbart var bland annat att index över nya order sjönk till -4,4, från 7,0 i april.

NAHB:s index över sentimentet bland amerikanska husbyggare vände däremot upp till 70 i maj, från 68 i april. Analytiker hade väntat ett oförändrat index i maj.

Inkommande USA-data gav inga tydliga avtryck på räntemarknaden. Vid svensk stängning noterades den amerikanska tioårsräntan till 2,34 procent, oförändrat jämfört med vid samma tid på fredagen.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom