Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Euron tappar inför ECB-beskedet

2017-10-26 11:04
Foto: Nick Wright/REX/TT

Europaräntorna sjunker något under förmiddagen, medan euron tappar lite inför ECB-beskedet.

Svenska räntor har sjunkit något medan kronan tappat i spåren av Riksbankens besked, som i stort var utan överraskningar.

Riksbanken lämnade som väntat reporäntan oförändrad på -0,50 procent, och direktionen var enig om beslutet. Samtidigt lämnades räntebana oförändrad och de ser fortsatt en första räntehöjning i "mitten av 2018".

Riksbanken beslutade vidare att gå vidare med obligationsköpen i slutet av året enligt tidigare beslut, men avvaktar med besked om vad som sker därefter.

"Eftersom nuvarande köpprogram löper året ut ger det möjlighet att avvakta ytterligare information som kan påverka ett beslut i december om en eventuell förlängning av köpen", skriver Riksbanken

Mandatet för valutainterventioner förlängs till den 2 juli. Ledamöterna Martin Flodén och Henry Ohlsson reserverade sig mot det beslutet.

Direktionen konstaterar att penningpolitiken behöver vara fortsatt expansiv för att inflationen ska ligga kvar nära 2 procent även framöver.

"Direktionen har, precis som tidigare, beredskap att införa ytterligare penningpolitiska lättnader om det behövs för att stabilisera inflationen och värna inflationsmålet. Alla de verktyg som Riksbanken har redogjort för tidigare kan, som alltid, användas vid behov", skriver Riksbanken.

Inflationsprognoserna dras ned något och KPIF-inflationen väntas uppgå till 1,8 procent nästa år (1,9 i september). BNP-prognosen dras ned för i år men upp för nästa år, medan arbetslöshetsprognosen är oförändrad.

SEB noterar Riksbankens besked var väntat. Riksbanken upprepar att de är redo att göra mer och vad ECB gör och kronans utveckling kommer att bli viktigt.

Dagens budskap från Riksbanken ger inga nya ledtrådar om direktionens strategi för 2018. Hittills har ingen av direktionens ledamöter förespråkat en tidig räntehöjning trots en rad data har indikerat att en sådan åtgärd kan vara berättigad.

SEB har tidigare sett risker mot sitt antagande om en höjning i april, och då det nu inte kommer några signaler om att direktionen är närmare ett skifte så ändrar de sin prognos och spår nu en första räntehöjning i juli.

Direktionen gav heller inga indikationer om utsikterna för att fortsätta tillgångsköpen under 2018.

"Vårt huvudscenario är att QE kommer att upphöra i december i år, men sannolikheten för en liten förlängning till första halvan av nästa år är relativt stor. Detta indikerar att riskerna fortsatt ligger mot en senare räntehöjning", skriver Olle Holmgren på SEB i en kommentar.

Torbjörn Isaksson på Nordea noterar att Riksbanken, för att undvika risken att kronan stärks, är fortsatt mjuka och lämnar dörren öppen för en förlängning av QE-programmet.

Han noterar också att Riksbanken nu lyfter fram ett minskat bostadsbyggande som en risk för konjunkturen. Bostadsbyggandet i år bidrar med ungefär 1 procentenhet till BNP-tillväxten och att det riskerar att vändas till ett sänke nästa år om bostadsbyggandet skulle avta.

Svenska räntor handlas någon punkt ned efter beskedet, i stort i linje med övriga Europa. Kronan stärktes initialt 2 öre i mot euron, men har därefter tappat. Nettorörelsen är 2 öre svagare mot dollarn till 8:23 och lika mycket svagare mot euron till 9:72.

Även den norska kronan har tappat, 2 öre till 9:50 mot euron. Norges Bank lämnade som väntat styrräntan oförändrad på 0,50 procent på torsdagen.

Centralbankschef Öystein Olsen konstaterade att utsikterna och riskbilden för norsk ekonomi inte har ändrats betydligt sedan den förra penningpolitiska rapporten i september. Det talar för att räntan är fortsatt oförändrad den närmaste tiden.

Förbättringen på arbetsmarknaden ser ut att fortsätta, inflationen har varit lite lägre än antagits, medan kronkursen har varit lite svagare än väntat.

Data från euroområdet visade att penningmängden (M3) ökade lite mer än väntat. Utlåningen till och hushållen var oförändrad men tilltog något till företagen.

Euron har tappat till 1:1820 mot dollarn. Under eftermiddagen kommer policybesked från ECB, som väntas hålla styrräntan oförändrad men annonsera en neddragning av obligationsköpen från årsskiftet. Huvudfrågan blir omfång och tidsram.

Enligt Bloomberg News väntas tillgångsköpen dras ned till 30 miljarder euro från 60 miljarder, samtidigt som programmet förlängs med nio månader.

USA-räntorna sjönk på onsdagen men har stigit i Europahandeln, med den tioåriga statsobligationen på 2,43 procent.

Under eftermiddagen kommer från USA nyanmälda arbetslösa, kontrakterade husköp och handelsbalans varor.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom