Euron visar styrka

2016-03-03 15:53 Affärsvärlden SIX

Bland valutorna försvagades dollarn under den statistikfyllda torsdagen efter ett par svaga signaler från den amerikanska makrodatafronten. På obligationsmarknaden sjönk de svenska, tyska och amerikanska räntorna marginellt.

Kronan slutade på aningen svagare nivåer sedan det svenska inköpschefsindexet för tjänstesektorn inte nått upp till förväntan. Euron stärktes med stöd av euroområdets detaljhandelssiffror för januari som var oväntat starka.

Från USA meddelades att industriorderingången i landet steg något mindre än väntat i januari. Vidare sjönk Markits inköpschefsindex för den amerikanska tjänstesektorn till definitiva 49,7 i februari från 53,2 månaden innan. Det innebar en marginell nedrevidering från det preliminära utfallet. Marknaden hade snarare trott på en viss upprevidering över 50-strecket.

ISM-index för tjänstesektorn i USA tappade emellertid bara marginellt till 53,4 i februari, vilket var något över förväntan.

"Vi förväntar oss att den ekonomiska återhämtningen kommer att fortsätta, om än i måttlig takt", kommenterar Commerzbank.

Arbetarnas produktivitet i de amerikanska företagen sjönk under det fjärde kvartalet med reviderade 2,2 procent i kvartalstakt uppräknad i årstakt. Marknadens förväntningar låg vid -3,2 procent, sedan det preliminära utfallet varit -3,0 procent.

"Den amerikanska produktivitetstillväxten var alltjämt trög efter revideringarna", kommenterar Barclays Capital.

Antalet nya arbetssökande i USA ökade odramatiskt med 6.000 till 278.000 under förra veckan, vilket var något fler än väntade 271.000.

Det svenska inköpschefsindexet för tjänstesektorn sjönk till 55,8 i februari från oreviderade 59,3 i januari, enligt Swedbanks och Silfs sammanställning. Enligt SIX News analytikerenkät förväntades bara en inbromsning till 57,8.

Definitivt inköpschefsindex för tjänstesektorn i EMU sjönk till 53,3 i februari från 53,6 månaden innan. Det preliminära utfallet för februari och tillika marknadens förväntningar var 53,0.

"Det slutliga utfallet för inköpschefsindex kom in något högre än det preliminära utfallet, men indikerade samtidigt en avtagande tillväxttakt för andra månaden i rad till den långsammaste på drygt ett år", kommenterade Chris Williamson, chefsekonom vid Markit.

Storbritanniens dito inkom en bra bit under förväntan vid 52,7. Det kan jämföras med januaris 55,6 och väntade 55,0. Inbromsningen tyder enligt Williamson på en BNP-tillväxt på blygsamma +0,3 procent under årets första kvartal.

Under morgonen inkom motsvarande index för Kina, Japan och Indien som samtliga visade försvagningar mot månaden innan. Kinas index sjönk till 51,2 från 52,4.

"Sammantaget har tjänstesektorn utvecklats bättre än tillverkningsindustrin, vilket återspeglar fortsatt förbättring i den ekonomiska strukturen. Samtidigt som åtgärder införs för att stabilisera den ekonomiska tillväxten, behöver regeringen driva reformer på utbudssidan inom tjänstesektorn för att frigöra potentialen", kommenterade He Fan, chefsekonom vid Caixin Insight Group.

Japans inköpschefsindex för tjänstesektorn sjönk till 51,2 i februari från 52,4 föregående månad, vilket var den svagaste nivån på sju månader. Bank of Japans vice ordförande Hiroshi Nakaso uttalade under morgonen att Japan behöver såväl aggressiva penningpolitiska lättnader som strukturella reformer från regeringen.

Konjunkturrapporten Beige Book under onsdagskvällen visade att den ekonomiska aktiviteten i USA har fortsatt att expandera i de flesta centralbanksdistrikt.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom