Euronkursen faller

2016-03-11 11:29 Affärsvärlden SIX

Europaräntorna och euron har sjunkit tillbaka något vid lunchtid på fredagen efter att tidigare ha stigit i kölvattnet av Europeiska centralbankens penningpolitiska besked i går. Överlag är förändringarna på valutamarknaderna begränsade jämfört med tidpunkten för den svenska penningmarknadens stängning under gårdagen.

ECB tog i går en rad olika stimulansbeslut såsom styrräntesänkningar, utökningar och breddningar av tillgångsköpen samt nya, långfristiga, generösa lån till affärsbanker. Centralbanken kom dock samtidigt med återhållsamma signaler när det gällde utsikterna för ytterligare stimulanser i framtiden.

"Skälet till besvikelsen får sökas i Draghis kommentar på presskonferensen 'att vi i nuläget inte räknar med att sänka räntan ytterligare'. Det budskapet förstärktes också av att han stängde dörren för ett system med olika räntesatser för olika aktörer just med motiveringen att ECB inte vill sända signalen till marknaden att det i princip inte finns någon botten för räntan", uppgav Johan Javeus, chefsstrateg vid SEB, i ett marknadsbrev.

Nordea konstaterade att ECB levererade starkare åtgärder än väntat, till skillnad från utfallet av december-mötet, men att det överskyggades av att centralbanken inte signalerade ytterligare räntesänkningar samt av budskapet att differentierade räntesatser är för komplicerat.

Småhuspriserna i Sverige fortsatte upp med 3 procent under tremånadersperioden december-februari jämfört med september-november, enligt SCB. Jämfört med ett år tidigare ökade priserna 12 procent.

Från statistikfronten har det även rapporterats att Italiens industriproduktion utvecklades starkare än väntat under januari.

De brittiska hushållens inflationsförväntningar har sjunkit till 1,8 procent på ett års sikt från 2,0 procent för ett kvartal sedan, enligt centralbankens undersökning. Även förväntningarna för de 12 månaderna därefter sjönk från 2,3 till 2,1 procent. På fem års sikt ligger dock förväntningarna kvar vid 2,9 procent.

Under morgonen inkom tyska inflationssiffror i linje med de preliminära. I årstakt hade landet nollinflation i februari.

Dagens amerikanska statistik består av importpriser för februari. Efter veckans tunna USA-kalender väntas flera makropunkter nästa vecka, däribland Federal Reserves besked - där penningpolitiken av de allra flesta bedömare bedöms lämnas oförändrad.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom