Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!
Vad trevligt att du vill logga in. Vi ser att du inte har ett aktivt konto. Var vänlig kontakta kundtjänst: 08-617 80 00

Europaparlamentet röstar mot begränsning av skogsavverkning

2017-09-13 14:32

Europaparlamentet röstade på onsdagen ned ett förslag som skulle begränsa friheten för svenskt skogsbruk att avgöra hur mycket skog som ska avverkas under ett år.

Denna del ströks i ett större förslag om skogsbrukets bidrag till klimatpolitiken.

"Parlamentets förslag är en klar förbättring i synen på hur skogen kan bidra till att mildra klimatförändringen", sade Mårten Larsson, vice vd på Skogsindustrierna, i ett uttalande.

Det nedröstade förslaget ville begränsa den årliga avverkningen till en viss nivå - ett historiskt genomsnitt. Avverkning över denna nivå skulle betraktas som utsläpp av växthusgaser eftersom den avverkade skogen då inte kan binda koldioxid.

Skogsindustrin tillsammans med svenska och finländska europaparlamentariker har argumenterat tvärtom, att avverkning gynnar klimatet eftersom skog binder mer koldioxid när den växer än när den är gammal.

Alltså är aktivt skogsbruk bäst för klimatet, enligt skogsindustrin.

"Seger för vår linje att EU inte ska begränsa svenskt skogsbruk", twittrade den svenske europaparlamentarikern Christofer Fjellner (M).

Dock ogillade Mårten Larsson fortfarande att lagförslaget använde ett historiskt genomsnitt (åren 2000-2012) och inte helt riktade in sig på en framtida potential.

Den slutliga utformningen av lagstiftningen avgörs i förhandlingar mellan representanter för Europaparlamentet och ministerrådet (EU-ländernas regeringar).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom