Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!
Vad trevligt att du vill logga in. Vi ser att du inte har ett aktivt konto. Var vänlig kontakta kundtjänst: 08-617 80 00

Europaparlamentets utskott röstar för nya antidumpningsregler

2017-06-20 13:02
Foto: Alamy

Europaparlamentets utskott för utrikeshandel röstade på tisdagen för ett nytta sätt att beräkna antidumpningstullar.

Förslaget röstades igenom med överväldigande 35-3 i röstsiffror.

Förändringen ska göra det möjligt för EU att kunna ha lika höga antidumpningstullar mot Kinas export, även nu när landet har blivit fullvärdig medlem i Världshandelsorganisationen WTO.

"EU-företag förtjänar bättre skydd mot orättvis handelspraxis som äventyrar jobb och investeringar över hela EUropa. Fri global handel är bara till vår fördel om alla följer spelreglerna", sade den italienske kristdemokraten Salvatore Cicu, ansvarig för frågan.

Utskottet vill att kommissionens antidumpningsundersökningar ska ta hänsyn till om exportlandet följer internationella standarder för arbetsrätt, skatter och miljö. Undersökningarna ska också omfatta eventuell diskriminering av utländska investerare, bolagsrätt, immateriell rätt och konkurslagstiftning.

Parlamentet gick längre än EU-ländernas handelsministrar när de utformade sin version av lagstiftningen den 3 maj.

Vidare ska bevisbördan inte öka för EU-företag utöver nuvarande krav, enligt utskottets förslag.

Utskottet gav också i uppdrag åt parlamentets representanter att starta trepartsförhandlingar med EU-länderna och kommissionen om den slutliga versionen.

Kina har stämt EU:s nuvarande antidumpningssystem i WTO och EU vill skynda sig att införa det nya sättet att beräkna tullar.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom