Evli-vd till Carnegie

2008-08-22 09:02 Silly Season

Altor fyller kassan och medarbetarnas fickor. Chef lämnar Erik Penser.

Carnegiehar hittat en ny chef för asset management i Sverige.NiklasJohansson, senast vd hosEvliBanki Sverige, är den utvalde. Tidigare har han bland annat varit chef förExternalManagementoch förPrivateEquityiSkandiaLifeAssetManagement. På CV:et finns även en tid som partner hosCheuvreuxNordic.

Maria Rosén, Gabriel AlbemarkochJohanNordenfalkär ny delägare hos advokatfirmanHamilton.

Det råder oklarhet kring informationschefen hosNGM. HuruvidaOlaThorénhar lämnat företaget eller inte är en fråga som debatteras i två läger. I det ena lägret finns Thorén själv, som hävdar att han slutat på NGM, i det andra finns ledningen, som menar att Thorén bara har en lång semester, skriver Resumé.

Norska Pareto Securitiestuffar på.Dagens Näringslivs sajt går så långt som att kalla dem "ostoppbara", vilket man sombekanta inte kan kalla alla norska mäklarhus.

Under årets första halva hade firman intäkterna på omkring 700 miljoner norska kronor, vilket dock var nästan en halvering från samma period ifjol.

Men, resultatet före bonusar uppgår till 570 miljoner. Samma siffra som för helåret i fjol - 2,3 miljarder före bonusar - lär dock bli svårt att nå.

Christian Nordström,vicevdiErikPenserABochErikPenserFondkommision, kommer att lämna firman för att börja arbeta inom familjens företagNordström.

- Christian har gjort ett fantastiskt arbete som vice VD och jag sätter mycket stort värde på hans insatser, sägerPeterMelbi, VD för Erik Penser AB och Erik Penser Fondkommission AB.

Altorslår sig för bröstet i Dagens Industri. Orsaken är en ny välfylld fond på 20 miljarder kronor. Möjligheten att Investera i börsbolag är en nyhet, liksom att tidshorisonten på vissa investeringar kan bli upp emot 15 år. Dessutom har Altor lyckats förhandla fram ett guldkantat ersättningsavtal.

- Om vi gör ett riktigt bra jobb kan det bli ännu bättre än tidigare. Och ett riktigt bra jobb innebär i snitt att du tredubblar kapitalet, sägerHarald Mixtill DI.

Andra AP-fondenhar anställt fem nya medarbetare under första halvåret. Det framgår av pensionsfondens halvårsrapport. En ny avdelning för taktisk tillgångsallockering är en av nyheterna.

Silly Season

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet