Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Expansionskostnader tynger Saltx resultat

2018-03-14 08:42
Saltx saltbatteri. Bild: Saltx

Saltx Technology, som utvecklar energilagringsteknik och som handlas på First North, räknar med att konkurrensen på marknaden för energilagring generellt ökar men bedömer samtidigt att bolaget är välfinanseriat och välpositionerat för att möta detta.

Det framgår av bokslutskommunikén.

"Det är uppenbart att energilagring är på 'allas radar' och det debatteras friskt vilken teknik som kommer att 'vinna'. Det kommer att behövas flera former av energilagring - både elektrisk och termisk", säger vd Karl Bohman i en kommentar.

Han ser till exempel batterier som ett bra komplement till Saltx, där effekttopparna lagras i batterier medan den stora energimängden lagras i Saltx lösning.

Vad beträffar den finansiella utvecklingen steg Saltx nettoomsättning till 2,2 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2017 (0,3), tack vare ökade intäkter från samarbetsavtal och licens.

Rörelseresultatet uppgick till -8,7 miljoner kronor (-6,5), tyngt av ökade kostnader för expansionen som bolaget genomgår.

Kassaflöde från den löpande verksamheten under fjärde kvartalet uppgick till -10,3 miljoner kronor (-3,6). Koncernens likvida medel uppgick vid årsskiftet till 71,8 miljoner kronor (18,8) och har förstärkts genom den aktieemission som genomfördes i maj 2017.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom