Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

EY: Fler företagsaffärer 2014

2014-02-10 12:26
Foto: Colourbox

Under 2013 ökade antalet företagsaffärer med 9 procent. Antalet företagsaffärer förväntas fortsätta öka under 2014. Det framkommer av EY:s rapport Corporate Transaction Trends.

Under 2013 genomförde storföretagen 140 affärer, vilket är en ökning på 9 procent jämfört med året innan. Av de 140 affärerna var 104 stycken förvärv, vilket är en ökning på 11 procent jämfört med 2012.

- 2013 var ett år då svenska storföretag gjorde fler förvärv. Man var tillbaka i ett normalläge, även om man fortfarande låg under siffrorna för 2011. Det finns generellt ett intresse för att växa genom förvärv och vi har goda förhoppningar att 2014 blir minst lika starkt eller starkare, säger Pär-Ola Hansson, ansvarig för Transaction Advisory Services på EY i Sverige, till Affärsvärlden.

För 2014 väntas antalet företagsaffärer öka med minst 10 procent. Detta då ökad ekonomisk aktivitet på utvecklingsmarknader förväntas påverka antalet transaktioner positivt trots kortsiktig valutaoro. Transaktionsnivåerna väntas nå upp till, eller till och med överträffa, 2011 års siffror.

- Den globala studie som var klar i oktober visade på en markant uppgång vad gäller hur många affärer storföretagen i världen planerar att göra. Det stöds av de diskussioner vi för och antalet transaktioner vi är inblandade i. Jag skulle inte kalla det för en hajp, men det är ett positivt klimat, säger Pär-Ola Hansson.

Den blygsamma ökningen av avyttringar som pågått sedan 2009 fortsatte även 2013. Under året gjordes 36 avyttringar, en mer jämfört med 2012.

Fjolårets sista kvartal bjöd på 35 transaktioner, vilket var färre jämfört med tredje kvartalet 2013, men 25 procent mer än fjärde kvartalet 2012.

Årets största förvärv var Hakon Invests köp av de återstående 60 procenten av Ica. Den största avyttringen var Investors försäljning av innehavet i Gambro. Flest förvärv under året gjorde Atlas Copco.

Corporate Transaction Trends

EY:s rapport Corporate Transaction Trends kartlägger varje kvartal försäljningar och förvärv bland Sveriges största företag.

Elin Hanspers

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom