Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fågelaktien flyger högt

2019-10-16 18:07
Foto: Scandi Standard

ANALYS Kycklingkoncernen utvecklas åt rätt håll, men värderingen är fortsatt pressad.

KÖP Senaste köprådet på kycklingbolaget Scandi Standard, som bland annat äger Kronfågel, i nr 6/2019 blev en lyckad historia. När riktkursen på 74 kronor nåddes i samband med halvårsrapporten i slutet av augusti säkrades en 24-procentig vinst på knappt sju månader, inräknat vårens utdelning om 2 kronor per aktie. Därefter har aktien backat med nära 10 procent utan någon direkt förklaring.

Under andra kvartalet växte Scandi Standard med 10 procent samtidigt som rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade med hela 24 procent. Den justerade rörelsemarginalen landade dock bara på 4,6 procent. Det kan ställas mot tidigare nivåer kring 5,5–6,0 procent under 2013–2015 samt bolagets finansiella mål om minst 10 procent ebitda-marginal, som implicit innebär en ebit-marginal kring 7 procent.

Affärsvärldens uppdaterade prognoser kalkylerar med fortsatt tvåsiffrig vinsttillväxt och då faller multiplarna snabbt till attraktiva nivåer. Affärsvärlden upprepar köprekommendationen. Riktkurs på ett år sikt sätts till 82 kronor.

Detta är en kortversion av Aktie som smakar fågel. Prenumeranter kan logga in och läsa hela artikeln här.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom