Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Färre antal företagskonkurser

2015-05-04 09:54
Annons i tidning om konkursbeslut. Foto: Janerik Henriksson / TT

Antalet företagskonkurser i Sverige sjönk med 8 procent i april jämfört med motsvarande månad året innan, enligt månadsstatistik från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

Antalet konkurser under månaden uppgick till 530 stycken.

Konkurserna inom svenskt näringsliv fortsätter att minska i rask takt, enligt UC. Konkurserna under perioden januari till april ligger på sin lägsta nivå sedan 2008.

"Det är mycket glädjande att antalet konkurser nu befinner sig på sin lägsta nivå sedan 2008. Trenden med sjunkande konkurstal är ett bevis på att den svenska konjunkturen håller på att återhämta sig. Även om återhämtningen är bräcklig så verkar den stärka företagens ekonomiska ställning så pass att allt fler lyckas fortleva", säger Fredrik Polland på UC.

Hittills i år har totalt 2.018 företag gått i konkurs, vilket är en minskning med 10 procent jämfört med samma period under 2014.

De största minskningarna har skett inom Partihandel, Byggindustri och Fastighetsverksamhet. De flesta större branscherna uppvisar nu färre konkurser med undantag för Information och kommunikation, Handel med motorfordon, Restaurang och hotell samt Transport, uppger UC.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom