Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Färre arbetslösa svenskar

2014-06-13 09:16

Arbetslösheten i Sverige uppgick enligt SCB:s undersökning till 8,0 procent i maj.

Analytiker hade enligt SIX News sammanställning väntat sig en nivå på 8,3 procent under månaden. Spannet i förväntningarna var 8,1-8,5 procent med ett medianvärde på 8,4 procent.

I april uppgick arbetslösheten till 8,7 procent.

Antalet arbetslösa (ej säsongsrensat) uppgick till 413.000 personer, jämfört med 445.000 en månad tidigare.

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4.746.000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 78.000 personer jämfört med maj 2013.

Antalet arbetade timmar ökade med 2,9 procent och var i genomsnitt 155,2 miljoner per vecka.

Säsongsrensat och utjämnat var arbetslöshetsnivån 8,0 procent (8,1 procent månaden innan). Väntat var 8,0 procent enligt SIX News enkät.

Antalet anställda ökade med icke säsongsrensade 82.000 i årstakt till 4.261.000.

Antalet personer i arbetskraften ökade med icke säsongsrensade 74.000 till 5.159.000.

SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) mäter arbetslösheten genom en urvalsundersökning där cirka 20.000 personer deltar varje månad.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom