Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Färre butiker för Kappahl

2015-10-08 07:10
Foto: All over press

Klädkedjan Kappahl hade vid slutet av det fjärde kvartalet 368 butiker. Vid utgången av det förra kvartalet var antalet 372.

Det framgår av delårsrapporten.

Det färre antalet butiker anges också som skäl till den minskade försäljningen av vd Anders Düring. Ombyggnader, en svag konjunktur i Finland och stora utmaningar för verksamheten i Polen har också påverkat omsättningen negativt enligt Düring. Den "största orsaken" är dock svag försäljning under de viktiga månaderna maj och augusti.

Kappahls helårsförsäljning exklusive moms sjönk till 4.588 miljoner kronor (4.743). Analytikerna var dock beredda på minskningen och spådde en försäljning på 4.591 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen sjönk till 4,5 procent (6,2). Kappahls mål är att uppnå minst 10 procent i rörelsemarginal över rullande 12 månader.

"Lönsamhetsutvecklingen har påverkats av den svaga försäljningen men även av en lägre bruttomarginal vars utveckling är starkt kopplad till en lägre andel fullprisförsäljning. Största påverkan har varit missmatch mellan kollektionsintroduktioner och väderförhållanden vid tre kritiska tidpunkter under året. Samtidig har fortsatta aktiviteter för att sänka omkostnader och förbättra det operativa kassaflödet pågått", skriver Düring.

Investeringarna inom varumärke, butiksuttryck och den digitala närvaron fortsätter dock, skriver Düring som ser "att KappAhl har ett bra utgångsläge inför framtiden."

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom