Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Färre konkurser 2014

2015-01-07 08:03

Antalet konkurser i Sverige under 2014 var ner 5,6 procent jämfört med året innan, enligt affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

Antalet företagskonkurser i Sverige steg med 2 procent i december jämfört med motsvarande månad året innan, enligt månadsstatistik från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

Antalet konkurser under månaden uppgick till 563 stycken, jämfört med 554 under december 2013.

Under helåret 2014 minskade dock konkurserna med 5,7 procent, vilket var bättre än UC:s prognos som inför 2014 pekade på en konkursnedgång på 2-3 procent för helåret.

"Trenden med minskat antal konkurser är tydlig. Dock ser vi att det till stora delar är den inhemska efterfrågan som driver tillväxten snarare än en stark export. Det märks framförallt i konkursstatistiken för Detaljhandel och Information och kommunikation", säger UC:s marknadschef Roland Sigbladh i en skriftlig kommentar.

"Ur ett historiskt perspektiv börjar vi nu se väldigt låga konkurstal. Det gäller framförallt när man tänker på den stora ökning av antalet aktiebolag som vi haft under de senaste åren", tillägger han.

UC:s prognos är att konkurserna under 2015 kommer att fortsätta att minska i samma takt som under 2014.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom