Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Färre lägenheter byggs – nedgång med 16 procent

2018-11-19 09:52
Foto: Jonas Ekströmer/TT

Under det tredje kvartalet påbörjades byggandet av 10.600 nya bostadslägenheter. Det visar statistik från SCB.

Totalt påbörjades 8.500 bostäder i flerfamiljshus och 2.100 bostäder i småhus.

Under de tre första kvartalen påbörjades byggandet av 39.100 nya bostäder, en nedgång med 16 procent från samma period motsvarande år.

Antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus minskade med 18 procent till 30.700 lägenheter. Antalet påbörjade lägenheter i småhus uppgick till 8.400, en nedgång med 11 procent.

Under perioden tillkom även ett tillskott på 1.800 lägenheter genom påbörjad ombyggnad jämfört med ett tillskott på 3.230 lägenheter under motsvarande period 2017.

Statistiken är uppräknad med den genomsnittliga eftersläpningen för tidigare år.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom