Färre nya arbetssökande i USA

2016-03-10 14:19 Affärsvärlden SIX

Antalet nya arbetssökande i USA uppgick till 259.000 under förra veckan.

Marknaden hade räknat med att antalet skulle uppgå till 275.000.

Utfallet är en nedgång med 18.000 jämfört med föregående veckas reviderade utfall på 277.000.

Fyraveckorsgenomsnittet sjönk med 2.500 till 267.500 arbetssökande.

Antalet återkommande sökande av arbetslöshetsstöd sjönk med 32.000 till 2,225 miljoner personer. Denna siffra rapporteras med en veckas fördröjning.

Statistiken är säsongsjusterad och avser antalet personer som för första gången ansöker om arbetslöshetsunderstöd. Datan presenteras av det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet.

Få nya arbetssökande är ett tecken på bättre ekonomisk utveckling, vilket tenderar att missgynna obligationspriserna och driva upp räntorna. Få sökande kan även medföra ökat inflationstryck från

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom