”Fastigheter anses underbeskattade”

2016-03-14 12:30 Ola Söderlind
Henrik von Sydow, jurist och omvärldsstrateg på Carnegie Privatbank. Foto: Joakim Braun

Henrik von Sydow, jurist och omvärldsstrateg på Carnegie Privatbank, spår en kommande skattehöjning på kommersiella fastigheter. ”Det finns ett tryck att skruva upp skatterna”, säger han till Affärsvärlden.

Under Almedalsveckan 2014 presenterade Alliansen vad de kallade ”Sverigebygget”. Förslaget innefattade bland annat höjda skatter för kommersiella fastigheter som syftade till att finansiera bygget av höghastighetståg.

Den nya infrastrukturskatten beräknades ge statskassan ett tillskott på runt två miljarder kronor, enligt Alliansen.

Den nya grönröda regeringen har tagit över stafettpinnen för höghastighetstågen. Hur bygget ska finansieras skrev Affärsvärlden om i artikeln Ett högt pris att betala. I reportaget framkom det bland annat att runt 90 procent av finansieringen ska ske genom lån via Riksgälden. Resterande del, 5-10 procent, föreslås kommuner och banavgifter stå för. Som en del i finansieringen föreslår utredarna även en skatt på befintliga kommersiella fastigheter.

Enligt Henrik von Sydow - som har varit moderat riksdagsledamot i tolv år och ordförande i riksdagens skatteutskott i fyra - finns det flera olika offentliga beredningsprocesser som syftar till att ändra regelverket på bostads- och fastighetsmarknaden. Det finns också gott om underlag som beskriver fastighetsektorn som både underbeskattad och överreglerad.

- Det kommer att ske justeringar på skattesidan som över tid ökar skatteintäkterna från fastighetssektorn. Det finns ett tryck att skruva upp dem, säger han till Affärsvärlden.

Hur säker är du på att det blir så här?
- Det finns skäl att förvänta sig justeringar av den kommersiella fastighetsskatten, sett över perioden fram till 2019.

Hur stor skattehöjning kan man förvänta sig?
- Det är för tidigt att ha en uppfattning om vare sig volymen eller designen men det finns skäl att följa beredningsprocesserna.

Vilka effekter får en skattehöjning på fastighetsbolagen?
- Det är också lite för tidigt att svara på ännu. En möjlig konsekvens är att det blir högre fastighetshyror.

Enligt Henrik von Sydow finns det också gott om underlag som beskriver den svenska fastighetsmarknaden som överreglerad. Det konstaterar bland andra McKinsey, Boston Consulting Group och EU-kommissionen i sina Sverigerapporter.

Henrik von Sydow spår därför att regeringen inom en snar framtid genomför en serie mindre avregleringar på den svenska bostads- och fastighetsmarknaden. Med stor sannolikhet rör det sig om regellättnader för bullernivåer, strandskydd och vissa överklaganden i planprocessen.

- Det är lågt hängande frukter i bostadssamtalen eftersom reformerna inte kostar något och det finns gott om underlag från tidigare bostadsministrar vilket ökar möjligheterna till ett snabbt genomförande.

Ola Söderlind

Premiumnyheter

Aktuellt inom